Назад

Среща на дискусионна фокус група по проект „Бъди дигитален“

Българската търговско-промишлена има отговорността да бъде водеща организация по проект „Бъди дигитален“ и да допринесе за придобиването на специфични нива на дигитални умения от заети лица. Това каза председателят на БТПП Цветан Симеонов  при откриването на среща на дискусионната фокус група по проекта. „Бъди дигитален“ по ОП РЧР. Тези специфични дигитални умения са необходими за успешното изпълнение на служебните задължения на упражняващи 65 идентифицирани ключови длъжности/професии в 15 икономически дейности/поддейности по КИД 2008, които попадат в обхвата на проекта.

Предвид динамичните технологични промени и навлизащата с бързи темпове дигитална трансформация, COVID пандемичната обстановка и препоръките на ЕК за България е необходимо да се повиши дигиталната подготовка на работната сила в страната.

Във връзка с утвърждаващите се тенденции за бърза дигитализация на икономиката чрез дигитализиране на производствените процеси и на услугите, както и в синхрон с политиките на ЕС в тази област, БТПП, съвместно с партньорите си - КНСБ, КТ "Подкрепа", НАПОО и МТСП, разработиха 65 унифицирани профили за дигитални умения по 65 ключови професии/длъжности, съгласно НКПД 2011 в обхванатите от проектното предложение на БТПП икономически дейности/поддейности по КИД 2008.

Предмет на дискусията бе да се валидират разработените 65 унифицирани  профили за дигитални умения по селектираните 65 ключови длъжности/професии, които посочват знанията, уменията и поведението, които  работещият трябва да притежава, за да изпълнява успешно задълженията си.

При разработването им се изхождаше от подготвения анализ на резултатите от проведеното проучване на необходимите нива на дигитални умения по професии, съчетан със секторен анализ на дигиталните потребности на секторно ниво https://www.bcci.bg/bulgarian/projects/BeDigital/analysisBeDigital.html .

Тези унифицирани профили ще се използват като база за разработване на учебно съдържание/обучителни програми за неформално обучение за развитие на специфичните дигитални умения, съгласно изискванията на конкретната длъжност/професия /съгласно DigComp2.1./.

В резултат на дискусията и представеното тестване на профилите от различни организации, те бяха валидирани от участниците във фокус групата и бе взето решение да се използват като изходна база за провеждане на проучване на настоящото ниво на дигитални умения на целевите групи и за разработването на учебни програми за неформално обучение по дигитални умения за преодоляване на съществуващите дисбаланси в дигиталната подготовка на работещите.

 

 

 


18.03.2022 г.

Още новини:

Видео:

Назад