Назад

Транспортът и логистиката - основна тема на Глобален Форум GS1 2022

Чрез стандартите GS1 се подобрява качеството и бързината на обработка на данните, които компаниите използват за отчетност пред Митниците


 

Сектор Транспорт и логистика е основна тема в  тазгодишния Глобален форум GS1 2022, като един от водещите сектори, в който стандартите GS1 намират широко приложение.

Отделна сесия бе посветена на стандартите и тяхното приложение в Митниците. Отчетен е ръст в разпознаването на GTIN-а (Глобален номер на търговската единица) и други GS1 идентификатори за различни цели, в т.ч. деклариране и таксуване на стоките в международната търговия, известно като single Window (среда за митническо обслужване на едно гише). С прилагането на single Window, търговците от всяка страна могат да подават в стандартизиран вид и по електронен път цялата информация за техните продукти в изпълнение на изискванията на Митниците.

Чрез стандартите GS1 се подобрява качеството на данните, които компаниите използват за отчетност по границите. GS1 GTIN се свързва с използвания до момента HS code (Harmonized System code) – 6 цифрен митнически код за класифициране на продуктите. 10 държави са имплементирали стандартите GS1 в своите Митнически агенции, като част от тях са Канада, Китай, Нова Зеландия, Франция, Египет и др. За изискванията, свързани с вноса в Китай, GS1 България публикува обширен материал, който може да бъде намерен тук.

Китайските митници са въвели задължително използване на GTIN за идентификация на стоките и анализ на риска. Организацията GS1 си сътрудничи и със Световна митническа организация, Европейския съюз, Азиатско-Тихоокеанско Икономическо Сътрудничество и Икономическата комисия на ООН за Латинска Америка и Карибите, за имплементирането и прилагането на GS1 стандартите, което води до по-бързо обработване на стоките на граница и повишаване ефективността и доверието в Митниците по целия свят.

В друга сесия от форума фокусът бе върху приложение на стандартите GS1 в железопътния транспорт. През 2021г. работната група е провела повече от 200 срещи на регионално и международно ниво. Една такава среща за увеличаване на осведомеността и приемането на GS1 стандартите в сектора, в Европа и Австралия е била на срещата на Railway Forum Berlin, Rail Live (Madrid) и др.

Увеличава се промотирането на стандартите за ключовите участници в сектора: SBB, OBB, SNCF, DB, Sydney Trains - железопътни оператори, както и Siemens Mobility, Alstom, Stadler, Knorr-Bremse, Wabtec, Schaeffler, voestalpine - индустрия. Също така от Siemens обявиха, че започват глобална програма по използването на GS1 стандартите.

През 2022 година предстои издаването на брошура с често задавани въпроси и внедряване на стандартите GS1 в проекта Rail Baltica https://www.railbaltica.org/. Работната група ще се  фокусира върху обмена на основни данни за компонентите в сектора чрез GDSN (Глобална мрежа за синхронизация на данни). Работи се и върху създаване на стандартен списък с атрибути за компоненти в EPCIS (Electronic Product Code Information Services), това включва преглед на съществуващите атрибути на Australasian Railway Association (ARA).

Представен бе също напредъкът по проекта FENIX. Този проект ще създаде първата обединена мрежа за обмен на данни по основните 9 логистични коридора в Европейския съюз. FENIX има за цел постигането на оперативната свързаност на различните информационни системи и хармонизиране на предлаганите услуги, като се оптимизират транспортните операции в цяла Европа. Реализацията на проекта се очаква до края на март 2023г.

При представяне на проекта бяха докладвани и резултатите от проведена анкета, в която участие са взели 122 представители на логистични оператори, софтуерни компании и производители, както и 20 интервюта на експерти от сектора. Сред основните изводи от анкетата са, че дигиталните логистични платформи трябва да бъдат оперативно съвместими и ролята на стандартите за това е много голяма; констатирана е липсата на задълбочено познаване на стандартите, при все това стандартите GS1 са определени като най-добрите за постигането на съвместимост в семантиката; еднозначната идентификация на логистичните локации е ключова. 44% от анкетираните дават 6 от 6 звезди, а като цяло над 90% дават повече от 4 звезди относно нуждата от използването на стандартите за оперативна съвместимост. 79% от анкетираните са на мнение, че използването но отворен глобален стандарт за електронен обмен на данни в интермодалния транспорт е предимство и предпочитат електронния обмен на документи пред този на хартия. Над 70% от участниците в анкетата посочват, че недвусмислената идентификация на логистичните локации е много важна. 

Като част от проекта FENIX е обвързването му с Глобалния регистър на локациите (GS1 Global GLN Register), който е в процес на разработване. В него е предвидена и геолокация на фирмите, което позволява търсене и прецизно показване на географски местоположения на цифрови карти. Геокодирането е основа за всички задачи за картографиране и маршрутизиране и ключ към оптимизация на превозни средства.

За повече информация се обръщайте към екипа на GS1 България на тел: 02 / 8117439, 611, 604  и на е-мейл:  bgbarcode@gs1bg.org

 

 


24.02.2022 г.

Още новини:

Видео:

Назад