Назад

Обучение на млади юристи по въпросите на Арбитражния съд

С практически фокус върху спецификите на процеса
  • Искате  да знаете как адекватно да защитавате настоящите и бъдещите си клиенти в едно арбитражно производство
  • Искате  да се чувствате в свои води в арбитражната зала
  • Търсите отговори на въпроси, които предизвикват професионалното Ви любопитство на юрист, за обогатяване на личния  набор от знания, свързани с извънсъдебното разрешаване на спорове
  • Желаете да  бъдете  полезен на клиентите,  на своя работодател и да бъде удовлетворен от  уменията си

Българската търговско-промишлена палата и Арбитражният съд при БТПП - лидерът в алтернативното разрешаване на спорове, Ви отговаря на всички тези въпроси, като Ви предоставя възможност да вземете участие в

„Курс за обучение на млади юристи по въпросите на Арбитражния съд“,

който ще се проведе за шестнадесета поредна година в периода  23 март 2022 – 08 юни 2022 г., един път седмично, в извънработно време в комбиниран формат, чрез видеоконферентна връзка, която ще се осъществи през платформата google meet  и/или в сградата на БТПП: гр. София, ул. ”Искър” № 9, ет.1, в зависимост от изискванията на здравните власти.

Обучението цели популяризиране и утвърждаване на арбитражното производство като метод за разрешаване на търговски спорове. Обръща се специално внимание на особеностите на арбитражния процес. Застъпени теми са и алтернативните методи за разрешаване на правни спорове.

Допълнителна информация за курса и за регистрацията на участниците, както и програма, ще може да се получи от сайта на Палатата, секция „Предстоящи събития - Онлайн регистрация“: www.bcci.bg.

 Въпроси могат да бъдат отправени и на тел.: 02 / 8117 561,   02/ 8117 546 и електронен адрес: acourt@bcci.bg

 

 

 


11.02.2022 г.

Още новини:

Видео:

Назад