Назад

БТПП и Cantarelli Бизнес Клуб договарят съвместни инициативи

Предстои презентация на тема: "Теорията на ограниченията за успешна бизнес стратегия"


 

На 10. 02.2022 в БТПП се проведе среща на председателя на БТПП с Мартин Йорданов – управител и стратегически консултант на Cantarelli Бизнес Клуб .

Срещата се състоя по искане на фирмата. В началото на срещата Мартин Йорданов благодари за оказаното съдействие от страна на Палатата за успешното протичане на Бизнес конференцията „Refresh на бизнеса“ на 25.01.т.г. в хотел "Хаят". Изрази задоволството си от добрата работа на екипа на БТПП за подготовката и осигуряването на участници, представители на нейните  фирми – членове и браншови организации.

Мартин Йорданов връчи на председателя на Палатата писмено предложение за продължаване на сътрудничеството с БТПП , изразяващо се в организирането на подобна инициатива в регионалните търговско-промишлени палати за обучение на членовете и служителите по места.

Бе постигната договореност в началото на м. март на Съвета на председателите , който ще се проведе онлайн, да бъде предоставена възможност за кратка презентация на Cantarelli на тема „Теорията на ограниченията за успешна бизнес стратегия“ за запознаване на председателите на регионалните палати с основните инструменти на теорията на ограничения /ТОС/ с цел подобряване дейността им по региони.

При интерес председателите могат да заявят организиране на събитието по места с участието на фирми-членове и служители, за които обучението ще бъде безплатно, а за останалите участници – платено.

 


11.02.2022 г.

Още новини:

Видео:

Назад