Назад

Посланикът на Казахстан у нас представи инвестиционните предимства на азиатската страна

Председателят на БТПП проведе работна среща с Н.Пр. Темиртай Избастин, извънреден и пълномощен посланик на Република Казахстан у нас.

Дипломатът запозна Цветан Симеонов с новите възможности за инвеститори, които предлага Казахстан. Той акцентира на стратегическото разположение на страната, която осигурява и достъп до важни регионални пазари – държавите, граничещи с Каспийско море – 150 млн. души, Централноазиатски пазар – 50 млн. души, Западен Китай – 300 млн. души, както и достъп към общия пазар на Евразийския икономически съюз с повече от 180 млн. потребители.  Казахстан има благоприятна бизнес среда и осигурява държавна подкрепа за инвестиционна дейност.

Симеонов прояви интерес към туристическия сектор в Казахстан. Посланикът разясни, че в страната се развива ловен, фото, планински и археологически туризъм.

Бе договорено през декември 2021 г. да се проведе онлайн събитие за представяне на подробна информация за бъдещи инвеститори, потенциала на международния финансов център Астана и специалните икономически зони в страната. БТПП ще информира допълнително за дата и час на виртуалното мероприятие.

Заинтересованите да участват в планираното за м. декември събитие могат да се свържат предварително с БТПП, дирекция "Международно сътрудничество и международни организации", e-mail: interdpt@bcci.bg


11.11.2021 г.

Още новини:

Видео:

Назад