Назад

Среща на национално представителните работодателски организации с министъра на културата

Министърът на културата проф. Велислав Минеков се срещна с ръководствата на национално представителните работодателски организации. В срещата, която се проведе в Министерството на културата, участваха и зам.-министър доц. д-р Пламен Славов, както и директори на дирекции в културното ведомство.

Българската търговско-промишлена палата бе представлявана от председателя Цветан Симеонов и главния експерт „Икономически анализи и политика” Любомир Левичаров.

Министър Минеков и екипът му представиха подробно проектобюджета на Министерството на културата за 2022 г. и бюджетната прогноза за 2023-2024 г. Основната цел от страна на ръководството на Министерството е културата да се превърне в приоритет на управленската политика за 2022 г., както и да се върви към устойчиво годишно увеличение на средствата за сектора с 0,2%. Екипът на министър Минеков ще настоява средствата в Държавния бюджет за Министерството на културата за 2022 г. да се увеличат от 244 млн. лв. на 363 млн. лв., така че, подпомагайки дейността на ведомството по политики да се постигне укрепване, популяризиране и развитие на българската идентичност, култура и духовни ценности.

В хода на разговора бяха обсъдени и конкретни проблеми в областта на опазването на културното наследство, мениджмънта на културните институти, дофинансирането от общините, нормативната уредба в областта на културата (подготвените предложения за промени в Закона за културното наследство, Закона за закрила и развитие на културата, Закона за радиото и телевизията, Закона за народните читалища и др.).

Председателят на БТПП Цветан Симеонов отбеляза, че до сега подобни срещи са били инициирани от работодателите и изрази задоволство, че за първи път представителите на работодателските организации са били поканени  на подобен предварителен разговор по отношение на държавния бюджет за следващата година. Симеонов подкрепи искането на министерството за увеличаване на финансирането в сектора. Но това увеличение не трябва да бъде безусловно, а да бъде придружено с конкретни мерки за подобряване функционирането на отделните системи в културата и тяхната обществена мисия. Необходимо е да се предприемат стъпки за подобряване достъпа до музеите, включително и в почивните дни, а дофинансирането на библиотеките да бъде обвързано със спешна дигитализация на техните фондове. Изхождайки от опита на БТПП за финансиране на филми за бележити личности с принос за просперитета на държавата ни, Симеонов отбеляза необходимостта от повече прозрачност на процедурите за финансиране на филми и нормативно регламентиране на корпоративното меценатство – инструмент, чрез който биха могли да се дофинансират важни проекти в културата.

В заключение министър Минеков бе категоричен, че не бъде ли съвместно защитен исканият за 2022 г. бюджет за култура, разрешаваме да продължава мизерията и губим възможността да защитим идентичността си, да покажем достойно културното си наследство и творците си пред света.

 

 


15.11.2021 г.

Още новини:

Видео:

Назад