Назад

Среща в БТПП с участници в конференцията "Equity for infrastructure”

След конференцията "Equity for infrastructure” - представяне на Инвестиционния фонд на Инициативата "Три морета", проведена в БТПП тази седмица, се състоя среща между председателя на Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов, Джо Филипс, директор "Инвестиции" в Amber Infrastructure Group, Илия Лингорски, водещ икономист на ББР и член на борда на 3SIIF, и Владимир Томовпредседател на Съвета по инвестиции при БТПП.

Според Симеонов отзивите от събитието са положителни, особено по отношение на допълнително проведените срещи, чиято основна цел бе обсъждане на конкретни проекти и тяхната съвместимост с приоритетните области на Инициативата „Три морета“.

Джо Филипс констатира, че в България инициативата "Три морета" е слабо позната. Той благодари на БТПП и ББР, че са обединили усилията си за информиране на бизнеса какво представлява инвестиционния фонд към инициативата и в какво може да инвестира. Той смята, че към момента целта е да се направи добро портфолио от разнообразни компании и сектори в 12-те държави на инициативата. Фондът вече има инвестиция в България – в компанията Enery, която работи в областта на възобновяемите енергийни източници.

Самият фонд ще работи общо 5 години, до 2024 година, така че трябва да се използва този прозорец за нови инвестиции. Има ключови критерии за всяка компания. Търси се възвращаемост за всяка инвестиция.

Според Илия Лингорски 15-годишният финансов хоризонт на фонда, подкрепен и от ББР, ще даде възможност за осигуряване на възвращаемост в дълъг период, за това проектите се проучват изключително внимателно.

Бе договорено сътрудничеството между БТПП, Българската банка за развитие и Amber International, в ролята на управляващ Инвестиционния фонд на Инициативата Три морета, да продължи с непосредствената подкрепа на Съвета по инвестиции при палатата.

 


05.11.2021 г.

Още новини:

Видео:

Назад