Назад

Работодателите – разединени по отношение на въвеждане на „зелен сертификат“

Българската търговско-промишлена палата проведе експресно анкетно проучване сред своите членове във връзка с необходимостта и оценката на предприятията от „Зелен сертификат“. Проучването се проведе в периода 25 октомври – 31 октомври 2021г., като участие взеха близо 200 ръководители на предприятия и представители на браншови организации.

        На първо място - 55% от респондентите посочват, че са въвели строг контрол за спазване на всички разпоредени противоепидемични мерки. Близо 50% от мениджърите на предприятия препоръчали на служителите да се ваксинират ако имат възможност, но посочват, че това е личен избор на всеки един служител. Над 1/3 от предприятията са въвели дистанционна работа, а при  1/10 се извършва редовно скрийнинг на служителите – чрез тестване за COVID-19. Мениджърите са предприели и различни методи за ограничаване на разпространението на COVID-19 в своите компании като водеща според тях остава личната превенция на всеки един служител. Налице са различни примери, при които  фирмите въвеждат собствени подходи като се дават  допълнителни средства (бонуси) за ваксинация, недопускане на външни за компанията лица, тестване  след отпуск,  а продължават да действат установените мерки за дезинфекция и носене на маски.         

 

        Работодателите са разединени по отношение на въведения „зелен сертификат“. Действително по-голям дял от анкетираните посочват, че имат положително отношение към наложената мярка. 49% от участниците в анкетата посочват, че е по-добре да работят, отколкото да бъдат затворени. 24% намират за позитивно въвеждането на „зелен сертифиакт“, защото и служителите и потребителите на услуги се чувстват по-защитени. В същото време 1/3 от респондентите намират наложената мярка за форма на ограничаване на човешките права на гражданите. За над 1/5 от фирмите това е спънка в работния процес, а над ¼ от мениджърите намират „зеления сертификат“ за прекален. Наблюдава се подобрение във вижданията на работодателите по отношение на ваксинирането, но все още сме далеч от желаните нива.

 

        Притесненията на БТПП и браншови организации за нееднакво третиране на сходни бизнеси, като че ли вече е преодоляно. Преобладаваща част от предприемачите не се чувстват третирани по различен начин спрямо  сходни до техния бизнес , но въпреки това съществуват такива – при продажбата на храни и напитки ( магазини със зони за хранене), при центровете за грижа за деца, в туризма и други. В отговорите често се изразява и мнението, че не само за всички бизнеси трябва да се прилагат еднакви мерки, но и за администрациите.


04.11.2021 г.

Още новини:

Видео:

Назад