Назад

Откриващо събитие на проект "МОДЕРН-А: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната екосистема“

На 28.10.2021г. се проведе онлайн откриващото събитие на проект„МОДЕРН-А: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната екосистема“, финансиран от оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, с координатор Софийският университет „Св. Климент Охридски“ с активното партньорство на Българската търговско-промишлена палата.

В началото заместник-ректорът на СУ проф. Васил Маринов се обърна с кратко приветствие към  участниците, след което председателят на  УС на БТПП Цветан Симеонов откри събитието.

Той изрази задоволството си от проекта и посочи очакванията си от неговата реализация. Цветан Симеонов посочи, че Българската търговско-промишлена палата е изказвала многократно своите забележки и предложения относно обучението на висшите кадри  и очаква този проект да доведе до повишаване отговорността на работодателите към заявените вече претенции за определени професии в съответните области. „Вярно е, че обстановката е динамична, но е редно тогава, когато са дадени заявки, работодателите да бъдат отговорни и да осигурят както предложения за подобряване съдържанието на обучението, така и условия за практическо навлизане на студентите“, каза той. Бе изтъкната ролята на участието на практици в преподаването на съответните дисциплини. Цветан Симеонов посочи още, че реализирането на проекта е една от насоките за по-нататъшното дигитализиране на обществото.

Служебният министър на образованието и науката акад. проф. дхн Николай Денков заяви, че за него е изключително знаково и положително, че събитието бе открито от председателя на БТПП. Това е доказателство за доброто взаимодействие и синхрон между висшето образование и бизнеса и подготовката на кадри за стопанската дейност на страната ни.

В приветствието си служебният заместник-министър на икономиката Красимир Киряков заяви, че за него е чест да приветства форума, особено като възпитаник на Алма матер. Той посочи, че дигитализацията е тема, по която в цялото ни общество понастоящем има консенсус и всеки е убеден в тенденциите за бъдещото развитие на обществото и голямата роля на дигитализацията в този процес. „Определено, за да сме успешни в този път, трябва да има ясна, точна и добре премерена държавна политика за стимулиране на тези процеси“, каза г-н Киряков и заяви готовността на Министерството на икономиката да продължава да подкрепя инициативата.

Гълъб Донев, служебен заместник министър-председател по икономическите и социалните политики и служебен министър на труда и социалната политика, изпрати поздравителен адрес, в който приветства форума и изразява становището си, че бъдещето ще разчита на хора с качествено образование и с дигитални умения. По думите му все по-ярко се откроява и необходимостта от правилно професионално ориентиране, съобразено с личностните качества и интереси на всеки млад човек, като споделянето на знания в дигитална среда е начин да се подготвим за бъдещето.

Иван Попов, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Програма за образование“, представи подготовката на проекта и процедурите, през които са минали университетите и партньорите. Той отбеляза, че проектът „МОДЕРН-А: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната екосистема“ е най-добрият до момента и с това Софийският университет ясно заявява ангажимента си да бъде двигател на модернизацията на българското висше образование.

Той пожела успех и отправи апел към екипа на проекта, към организациите, които участват в неговото изпълнение и към всички бенефициенти да не гледат на управляващия орган само по отношение на неговите контролни функции, а като на партньор, с който да споделят предизвикателствата и заедно да преодолеят всяко едно от тях.

Ръководителят на проекта проф. Елиза Стефанова представи накратко основното съдържание на проекта. Представители на бизнеса и на университети работят заедно за създаването на модерни програми по търсени специалности на пазара на труда.

В широка партньорска мрежа от девет университета, три национално представителни организации на бизнеса и над 20 асоциирани партньори университети от чужбина ще бъдат създадени 17 нови програми, две от които на английски език, за обучение на студенти в областта на информационните технологии, биотехнологиите, физиката, химията и педагогическите науки.

Предвижда се по една и съща програма да могат да се обучават студенти в различни висши училища, като се споделят и обменят преподаватели. Съвместните програми са основани на съвременни технологични решения в обучението с внедрено дигитално съдържание, включително и за дистанционно обучение.

Изпълнението на проекта трябва да приключи до декември 2023 г.

 

 


02.11.2021 г.

Още новини:

Видео:

Назад