Назад

Първи резултати от проект „НОВАТА НОРМАЛНОСТ“

Проведе се онлайн среща  по проект „НОВАТА НОРМАЛНОСТ: управление на риска с цел осигуряване на непрекъснатост на бизнеса със значително участие на служителите“. Целта на срещата бе обсъждане на първоначалните резултати от проведените проучвания и интервюта с фирми във връзка с добрите стратегии и дейности за управление на риска в условията на пандемията от Covid-19.  От страна на Българската търговско-промишлена палата участие в събитието взеха Габриела Димитрова, директор „Международно сътрудничество и международни организации“, и Мирослава Маркова, главен експерт.

БТПП е партньор по проекта, който се ръководи от Федерацията на полските предприемачи, а консорциумът включва още организации от Сърбия, Испания и Румъния.

В рамките на срещата бяха обсъдени първи резултати от проучването, проведено през септември 2021 относно задълженията на работодателите, произтичащи от разпоредбите за информация, консултациите и съвместното планиране на промените със служителите в страните-участнички по проекта.

Представени бяха и първоначални данни от доклада за България, като акцент бе поставен върху дейностите, които фирмите са предприели като стратегия за управление на риска в условията на ковид пандемията. Резултатите показват, че основна цел за фирмите по време на пандемията е била запазване на персонала, намирането на силни търговски партньори, съсредоточаване върху дейности, свързани с краткосрочна ефективност и временно спиране на дейностите, които не са доходоносни за предприятието.

Инструментите, с които фирмите постигат тези цели, са: реорганизация на дейността на предприятието, въвеждането на иновации, търсенето на нови партньори, нови пазари и адаптивност към промените в потребителското търсене.

В края на годината ще бъде публикуван цялостен доклад с проучванията на всички страни-участнички, който БТПП ще разпространи.

 


02.11.2021 г.

Още новини:

Видео:

Назад