Назад

БТПП: Всички законодателни инициативи за промяна на Кодекса за социално осигуряване следва да бъдат разгледани наведнъжБългарската търговско-промишлена палата се въздържа от подкрепа на Законопроект за допълнение на Кодекса за социално осигуряване, сигн. № 46-154-01-3 и Законопроект за допълнение на Кодекса за социално осигуряване, сигн. № 46-154-01-9 и предложението за преизчисляване на пенсиите за трудова дейност, поради следните мотиви:

В свои позиции БТПП никога не се е противопоставяла на предложението за увеличаване на размера на пенсиите и прилагане на швейцарското правило, но само при положение, че източниците на увеличаване са ясно определени и няма да попречат на реализиране на мерки за запазване на икономическата среда, още повече в ситуация на пандемия от COVID-19. Както е ясно преизчисляването на размера на пенсиите изисква сериозен финансов ресурс, което ще доведе до необходимостта от увеличаване на осигурителната или на данъчната тежест с цел набиране на средства за реализиране на предложенията.

Палатата обръща внимание, че законопроектите за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване не са придружени с финансова обосновка и актюерски разчети за възможностите за прилагане на предложенията, поради което е невъзможно да се прецизира и тяхната ефективност и въздействие върху държавният бюджет.

Предвид необходимостта от устойчивост и предвидимост на законодателството, особено по въпроси, касаещи голяма част от населението на страната и бизнеса, БТПП е на мнение, че всички законодателни инициативи за промяна на КСО следва да бъдат разгледани наведнъж, за да не се стига до многократни изменения на осигурителното законодателство.

Във връзка с гореизложеното, БТПП не подкрепя горепосочените законопроекти. Становището е изпратено на вниманието на председателя на Комисията по труда, социалната и демографската политика.

 


30.08.2021 г.

Още новини:

Видео:

Назад