Назад

БТПП принципно подкрепи актуализацията на Държавния бюджет и бюджетите на ДОО и НЗОККомисията по бюджет и финанси разгледа на заседание на 24 август актуализациите на бюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Националната здравно-осигурителна каса (НЗОК), както и на държавния бюджет за 2021 г. Главният секретар на БТПП Васил Тодоров изрази принципна подкрепа и акцентира на важността на предвидените за бизнеса 400 млн. лв. до края на годината за подпомагане на заетостта и дофинансиране на т.нар. мярка „60/40“, както и предвидените 30 млн. лв. за подпомагане на авиопревозвачите. Тази мярка се оказва най-достъпният начин за подпомагане на фирмите и осигуряването на средства в бюджета ще осигури продължаване на този вид подкрепа към бизнеса.

БТПП обаче счита, че предвид продължителното прилагане на мярката „60/40“ и затрудненията на бизнеса, свързани с възстановяването на пострадалите отрасли от пандемията и скока на цените на енергоносителите, при следващи продължения на мярката е необходимо да се предвиди нейното оптимизиране и хипотезата работодателят да не покрива тази квота, като се увеличи интензитетът на участието на държавата.

Васил Тодоров постави въпроса за времевия хоризонт за одобряване на оперативните програми за новия програмен период 2021 – 2027 г., които се допълват и с мерките по Националния план за възстановяване и устойчивост. Министърът на финансите взе отношение по въпроса и прогнозира стартиране на ОП от началото на 2022 г.

 

 


25.08.2021 г.

Още новини:

Видео:

Назад