Назад

Становище относно актуализираната версия на Национален план за възстановяване и устойчивост на Р БългарияВъв връзка с актуализираната версия на Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България (НПВУ), юли 2021 г., Българската търговско-промишлена палата подготви Становище, което изпрати на вниманието на зам.-министър председателя по управление на европейските средства Атанас Пеканов.

Още при провеждане на процедурата за обществено обсъждане на Плана БТПП изрази становище, в което отчете позитивно факта, че Планът е съобразен с актуални бъдещи тенденции, а именно пост-ковид периода, Зелената сделка, стимулиране на иновациите и свързаността на компаниите и институциите. Също така бе отбелязано, че страната ни остава на последно място по индекса за цифрова икономика и обществото (DESI) на ЕК, както и позициониране на критични места по конкретни индикатори в редица класации на водещи изследователски центрове и международни организации.

Със заложените цели в Плана България трябва да гони по-високи темпове на развитие, ако искаме да достигнем благосъстоянието и икономическия растеж на останалите европейски държави.

Палатата оценява положително това, че някои нейни предложения са взети предвид при актуализирането на НПВУ, но счита, че все още има нужда от допълнителна преработка, която да доведе до оптимизиране и подобряване на Плана.

Бележките на БТПП по конкретните раздели – Иновативна България, Зелена България и Свързана България, са приложени в Становището ТУК

Според БТПП е необходимо в Плана да бъдe заложена сериозна подкрепа във връзка с цифровата трансформация на българския бизнес и в частност трансформиране от традиционна към онлайн търговия и/или продажби зад граница.

БТПП обръща внимание и на нуждата от предвиждане на допълнителни икономически мерки в подкрепа на туристическия бранш, който е един от най-силно засегнатите от продължаващата пандемия от COVID-19.

БТПП предлага да бъде създаден Гаранционен фонд като инструмент, с който ще бъде изградена стабилност и доверие на обществото към туроператорите и туристическите агенти (ТО/ТА). Идеята е този фонд да започне да осигурява реално покритие върху оборотите на ТО/ТА от 31.03.2022 г. До тогава туристическият бранш би трябвало да се е стабилизирал и да е ясно какви обороти трябва да се гарантират. Началният капитал, който гарантира услугите и средствата на пътниците, се набавя от държавата (ББР, МИ, МФ или друга институция) за период от 5 години в размер на 20 млн. лв. Тази сума не е нужно да е налична, нужни са гаранции за нея. След изтичането на периода от 5 години във Фонда би следвало да има наличен достатъчен капитал от събраните годишни премии, с който да се осигури необходимото покритие на оборотите.

С подобен Фонд ще бъдат решени бъдещи проблеми от кризисно естество, свързани с обявяването на несъстоятелност на туроператорите.

БТПП остава на разположение със свои експерти и е готова да съдейства на държавните институции при обсъждане и формулиране на политики, които да допринесат за подобряване на предприемаческата дейност  и качеството на живот, следвайки целите на Плана.

 


25.08.2021 г.

Още новини:

Видео:

Назад