Назад

БТПП проведе обучение в рамките на проекта ЕRIAS

Темата на обучението "Условия за наемане на работа в България"


БТПП бе домакин на хибридно обучение на тема: Условия за наемане на работа в България, организирано по проект ERIAS (Европейска схема за интегриране на бежанци). Събитието имаше за цел да представи информация относно ролята на заетостта за интеграция на бежанците в България, както и на конкретни стъпки за намиране на работа в страната, правни въпроси, добри практики и полезни контакти.

Габриела Димитрова, директор „Междунардно сътрудничество и международни организации“  към  БТПП представи информация за проект ERIAS – цели, дейности и очаквани резултати. Изпълнението на проект ERIAS в България продължава до края на 2021 г.

Емилия Братанова ван Хартен от Представителството на Върховния комисариат на ООН за бежанците (ВКБООН) в България направи обзор на пазара на труда по време на Ковид кризата, както и на мерките за подкрепа на бизнеса и служителите от страна на държавата. Обсъдени бяха и няколко практически стъпки с цел по-лесен достъп до пазара на труда на граждани от трети държави като научаване на български език, професионално ориентиране, повишаване на квалификацията и ползването на различни канали за търсене на работа.

Мариана Тошева, програмен мениджър на Бежанско-мигрантската служба към БЧК, постави акцент върху достъпа до трудовия пазар на чужденци в България и съответните разрешения за пребиваване. Тя информира и за промените в Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ) и Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (ЗТМТМ) от 01.06.2021г. относно условията и реда за достъп до българския пазар на труда на граждани на трети държави. Представени бяха още дейността и начинът на регистрация в Бюрата по труда, каналите за търсене на работа, различните видове договори и необходимите документи за сключването им.

Участниците в обучението имаха възможност да се включат в последвалата дискусия, като зададоха своите въпроси, свързани с процедурата за издаване на разрешение за работа на чуждестранни студенти в България, участие в обучения по различни актуални теми и др.

 

 


23.07.2021 г.

Още новини:

Видео:

Назад