Назад

Традиционна среща на Евроклуба към БТПП във връзка със Словенското председателство на Съвета на ЕС

В Българската търговско-промишлена палата се проведе традиционната среща на  Евроклуба, организирана от Enterprise Europe Network към БТПП. Събитието бе посветено  на  приключването на Португалското председателство на Съвета на Европейския съюз и поемането му от Република Словения.  Модератор на събитието беше проф. Ингрид Шикова, председател на Евроклуба към БТПП. На срещата присъстваха представители на дипломатически мисии, бизнес общността, НПО, журналисти и др.

Срещата на Евроклуба бе официално открита от главния секретар на БТПП Васил Тодоров, който  подчерта значителните усилия и резултати при досегашното председателство на Португалия по социално-икономическото възстановяване на Европа след Ковид пандемията.

В презентацията си Биржит Вайдъл, представител на Генерална дирекция „Растеж“ на Европейската комисия, представи последствията от пандемията за европейската икономика, както и използването на различни лостове като дигитализация, съгласувани програми и обща европейска стратегия за по-бързо излизане от кризата. Бе подчертана гъвкавостта на малките и средни предприятия при приложението на мерките за справяне с предизвикателствата на кризата: преструктуриране на част от производството, търсене на нови партньори и пазари, иновативни решения и др. 

Посланикът на Португалия в София Н.Пр. Ана Мариа Рибейро да Силва представи във видеообръщение постигнатото от Португалия по време на председателството й. Основният акцент беше поставен върху целите, залегнали в подписаната от европейските лидери Декларация за социалното измерение на европейската икономика - създаване на нови работни места, намаляване на бедността, запазване мерките за подкрепа заради ковид пандемията и насърчаване на социалния диалог.

Посланикът на Словения в София Н.Пр. Анжей Франгис очерта в своето изказване основните приоритети и насоки  на председателството на Словения през следващите шест месеца на настоящата година.

Посланик Франгис сподели с участниците в срещата детайли от Програмата за по-нататъшното здравно и социално-икономическо възстановяване на ЕС с акцент върху зелената и кръгова икономика, дигитална трансформация и др., базирано на доброто съвместно функциониране на трите основни институции: Европейския парламент, Европейската комисия и Съвета на ЕС. Бе разгледан въпросът за добросъседството в рамките на ЕС и бъдещото разширяване на съюза чрез влючване на Западните Балкани, отчитайки активното съдействие от страна на България. 

В презентацията си Георги Стоев, председател на Комитета за търговия и инвестиции към Европалати и член на УС на БТПП, насочи вниманието на участниците към актуалните социално-икономически въпроси, стоящи пред Обединена Европа и възможностите за решаването им в рамките на европейските програми като Хоризонт Европа с финансиране от 95,5 млрд. евро.

За повече информация за Евроклуба, моля, последвайте линка: https://www.bcci.bg/euclub/index

 


15.07.2021 г.

Още новини:

Видео:

Назад