Назад

Икономическият и социален съвет приема становище по „Европейският план за действие за въвеждане на Европейския стълб за социалните права“Становището на ИСС на тема „Европейският план за действие за въвеждане на Европейския стълб за социалните права“, което ще се представи на 8-мата пленарна сесия на съвета е разработено по собствена инициатива и отразява основните му препоръки към българските институции.

ИСС приветства Европейския план за действие за Европейския стълб на социалните права и споделя визията на Европейската комисия, че той създава обективни предпоставки за напредък към Социална Европа. Планът отразява необходимостта от качествено подобряване на минималните норми за социална закрила на гражданите и работещите за общо преодоляване на социалните и икономически неравенства, които придобиха нови измерения следствие на пандемията Ковид 19.

Във фокуса на Плана за действие са: благоденствието на европейските граждани, социалният прогрес, достойният живот, стимулиране на иновационните и конкурентоспособни индустриални екосистеми, засилена подкрепа за Малките и средни предприятия и предприемачеството, новите и качествени работни места, справедливото заплащане и ефективната защита на уязвимите групи от населението.

Пленарната сесия ще се проведе на 20.07.2021 г. чрез хибридно участие на членовете - присъствено и онлайн. За докладчици по темата са определени Асия Гонева – член на ИСС от II група, и проф. д-р Лалко Дулевски – член на ИСС от III група.


19.07.2021 г.

Още новини:

Видео:

Назад