Назад

Българско конгресно бюро отбеляза петата си годишнина

Събитието премина под мотото Продължаваме напред


На 15 Юни 2021 г. в Гранд Хотел Милениум - София, Българско Конгресно Бюро / БКБ / събра своите членове за провеждането на редовно Общо събрание и честване на 5-тата годишнина от създаването на сдружението, преминало под мотото „Продължаваме напред“.
Официални гости на събитието бяха Даниела Стоева - заместник министър на туризма , Цветан Симеонов - председател на Управителния съвет на БТПП, Радосвет Радев - председател на УС на БСК, както и Бойко Таков, изпълнителен директор на ИАНМСП.

Събранието протече по предварително обявения дневен ред и прие отчета  за приходи и разходи от нестопанската дейност на БКБ за 2020 г.   

Изпълнителният директор Теодора Жилкова докладва за ключовите дейности, предприети  от началото на годината. Разгледани бяха участията на бюрото в ICCA Business exchange програмите, организирани от Световната асоциация за конгреси (ICCA), на която БКБ е пълноправен член от 2018 г., и получените положителни нагласи до този момент за домакинство на международни събития в България.

В доклада бяха отразени и участията на Българско конгресно бюро в редица срещи и дискусии със Столична община, както и стратегическите действия по отношение на Конфедерация на Българския туристически бизнес.

Бе изказана благодарност за обединените усилия и подкрепата на  членовете, както и за доверието към организацията от страна на институционалните партньори.

Важен момент от събранието беше и представянето на новия дизайн на уебсайта на организацията, който е и официалната платформа за представяне на дестинация България с капацитети, възможности и услуги за организиране и провеждане на изложения и събития.

След закриване на Общото събрание събитието премина в своята празнична част -  коктейл по повод  петгодишния  юбилей на сдружението. 

Събитието премина при голям интерес и доказа, че въпреки глобалната дигитализация живият контакт между хората е незаменим.  
Събитийната индустрия е свързващото звено на почти всички икономически сектори и обществения живот, особено за развитието на градския туризъм , на малкия и среден бизнес - ресторантьорство, хотeлиерство, транспорт, логистика, реклама, артистичен и шоу бизнес.

 

 


16.06.2021 г.

Още новини:

Видео:

Назад