Назад

Обсъждане на българо-иранските търговско-икономически отношения

Председателят на БТПП Цветан Симеонов се срещна и разговаря със Саид Хадеи, председател на Българо – Ирански съвместен търговски комитет и на Ирано – Български съвместен търговски комитет.

Симеонов и Хадеи взаимно се информираха за затрудненията, които изпитва бизнесът от двете държави по време на пандемията в световен мащаб. Хадеи представи детайлна информация за групите стоки от взаимен интерес, които биха могли да се търгуват между Иран и България и могат да спомогнат за позитивно развитие на стокообмена между двете държави.

Българският износ към Иран би могъл да включва:

Подемна и складова техника, електрокари и мотокари, фармацевтични продукти, фуражи, ветеринаромедицински продукти, изделия, машини и технологии за млечната промишленост, металообработващи машини, дървообработващи машини, минна техника, зърнено – житни култури, слънчоглед, хранителни продукти, контролно – измервателна, лабораторна и аналитична апаратура, дървесина (MDF и ПДЧ).

От Иран към България биха могли да се насочат:

Облицовъчни камъни, петрохимически продукти, битум, парафин, цимент, минна техника, керамични плочи, мебели, осветителни тела, строително стъкло и стъклени изделия, радиатори и авторадиатори, изолационни материали за строителство, килими, ядки и сушени плодове, сезонни плодове, доматено пюре, плодов концентрат, фаянс, теракот, цветя.

Заинтересованите компании от съответните сектори могат директно да се свързват с председателя на Ирано-българска бизнес асоциация на имейл - info@irbgjc.org

Бе договорено организиране на видеоконферентен разговор между БТПП и Търговската палата на Иран, на която да бъдат представени предимствата на двете страни при двустранна търговия. Предстои да се определи период на провеждане, за което БТПП ще информира заинтересованите фирми и организации допълнително.

Българската търговско-промишлена палата също така подкрепя предстоящо провеждане на Смесена комисия между двете страни на държавно ниво, където също да се представят възможностите за търговия на Иран и България като член от ЕС.  

 

 


09.06.2021 г.

Още новини:

Видео:

Назад