Назад

Семинар по безопасни и здравословни условия на труд се проведе в Кюстендил

В периода 3-4 юни в гр. Кюстендил се проведе семинар по безопасни и здравословни условия на труд. Участници в семинара бяха над 20 председатели и представители на регионални търговско-промишлени палати (камари). Лекторът - инж. Валери Михайлов, запозна участниците с приложими мерки за осигуряване на безопасност и здраве при работа в условията на COVID-19.

Участниците в семинара се запознаха с общата характеристика на SARS-COV2, пътищата на разпространение, задълженията на работодателя. Специално внимание бе обърнато на мерките за управление на риска, общите и специфични мерки.

След семинара се проведе заседание на Съвета на председателите и бяха обсъдени въпроси на палатската система, свързани с устойчивото развитие на Единната система на БТПП и РТПП/К. Обсъдени бяха теми, отнасящи се до работата с местните органи на БТПП. Членовете на Съвета на председателите се запознаха и с представената от GS1 България Платформа за синхронизация на продуктови данни ECOMGRID/ATRIFY.

 

 


08.06.2021 г.

Още новини:

Видео:

Назад