Назад

БТПП продължава работата по проект SMART Youth

Призовава успешните млади предприемачи в страната да споделят своите успешни истории
Българската търговско-промишлена палата продължава работата по проект "Стратегически мениджмънт, гъвкавост и нови технологии за младежите" (SMART Youth), насочен към дигиталната трансформация на бизнеса. Стартиращите предприемачи и компании имат потребност от предотвратяване и управление на ситуации, които могат да повлияят на пазарните условия и традиционните начини за правене на бизнес в глобален мащаб и това важи особено в настоящата ситуация на COVID-19 и последствията от него.

Партньорите по проекта са в процес на разработване на образователни програми за изграждане на предприемачески умения и компетенции относно внедряването на нови онлайн методи за преподаване и учене, като за целта предстои създаването на интелигентно виртуално пространство с набор от инструменти за развитие на бизнеса. Развитието на тези дейности ще бъде съпроводено и от редица обучения за млади предприемачи за изграждане на устойчив на кризи бизнес модел.

 Към момента БТПП има ангажимент към анализ на процеса по управление на риска сред компаниите в България по отношение на идентифициране, оценка, реагиране и мониторинг на риска, с което се цели даване на ясно разбиране за симптомите, характеристиките и видовете кризи сред младите компании, като се подпомогнат бъдещите предприемачи да стъпят на утвърден опит и работещи модели.

Българската търговско-промишлена палата е ангажирана и с анализ на възможностите и синтез на успешните управленски решения на млади български компании в условията на актуалната здравна и икономическа криза, като тази дейност е също така и своеобразно съдействие за публично афиширане на бизнес усета, възможностите и постиженията  на членовете на Палатата. Дейността, разбира се, е отворена и към други амбициозни предприемачи и мениджъри, открити към онлайн рекламата и споделянето на опит.

Екипът на Палатата ще продължи да информира за развитието на дейностите и ползите от тях за Вашия бизнес като остава на разположение и за оказване на съдействие на всички заинтересовани да се възползват от разработените инструменти или да станат част от споделените успешни истории!

За контакт и допълнителна информация: тел.: 02 81 17 525,

 


07.06.2021 г.

Още новини:

Видео:

Назад