Назад

БТПП : СТЪПКИТЕ ЗА ПОДКРЕПА НА ИКОНОМИКАТА ТРЯБВА ДА СА ЕДНАКВИПредседателят на УС на БТПП г-н Цветан Симеонов е изпратил на вниманието на служебния министър-председател Стефан Янев и министрите Гълъб Донев и Атанас Пеканов предложения за намаляване на бюрокрацията и административната тежест.

Споменати са стъпки за макроикономическа стабилност, за подобряването на условията за стопанска дейност, за защита правата на предприемачите, за регистрационни режими на браншови организации на конкурентна основа, при предварително обявени (нормирани) критерии/условия.

На следващо място са предложения за подобряване оползотворяването на средства от европейски фондове чрез улесняване на процеса на кандидатстване и отчитане на проектите чрез намаляване на бюрократичните процедури при отчитането на проектите, чрез нормирана изчерпателност и еднократност на забележките, давани от управляващите/договарящите органи.

Национално представителната работодателска организация напомня за възможностите за  усъвършенстване на образователната система за влияние на пазара на труда.

Това са дългосрочни решения, но едно служебно правителство може да постави основите на преструктуриране на енергийния сектор и подобряване на енергийната ефективност в различни сфери, включително със засилен контрол върху донорите и бенефициентите на Фонд Сигурност на електроенергийната система и недопускане на отчисляване на нерегламентирани средства от обществени доставчици.

Сред предложенията се споменава ускоряване на процеса по възстановяване и модернизиране на железопътния транспорт в България чрез въвеждане на проекти за грантови схеми за технологии, системи и иновативни превозни средства чрез Националния план за възстановяване и устойчивост.

Отбелязва се нуждата от повишаване на конкурентоспособността на железопътния транспорт, посредством механизми за устойчивост, които са от ключово значение за икономиката на страната.

Накрая БТПП изразява готовност да окаже подкрепа и сътрудничество на администрацията по всички предложения със свои проучвания и експерти.

Приложение ТЕКСТ


02.06.2021 г.

Още новини:

Видео:

Назад