Назад

БТПП: Продължава партньорството с НФСГ за подготовка на бъдещи икономисти в полза на стопанския просперитет на странатаБТПП чрез свой представител взе участие в комисията за  квалификационните изпити на дванадесетокласниците в Националната финансово-стопанска гимназия за придобиването на трета квалификационна степен „Икономист“. Квалификационните изпити по теория и практика са част от богатата общообразователна подготовка на специалисти със средно икономическо образование.

По време на изпитната сесия учениците имаха възможност да представят специално направени проекти за стартирането на бизнес начинания в различни сфери на търговския и стопански оборот като: Онлайн магазин за мърчандайз, Център за бизнес консултации, фирма за продажба на медицинска апаратура, изделия, консумативи и специализирано обзавеждане за медицински практики, онлайн магазини за спортни стоки, стартирането на бизнес проект за Чайна, стартирането на бизнес, свързан с услуги на езикови школи, компании за продажбата на екологични продукти, фирми за екстремни спортове, школи за шофьорски курсове, създаването на ветеринарна клиника, компании за финансов лизинг за автомобили и много др. 

Историята на стопанската гимназия започва през 1913 г. по инициатива и с финансовата подкрепа на Софийската търговско-индустриална камара. Развитието на индустрията и търговията в България налага да се организира професионална подготовка на нужните специалисти. С тази задача се заемат Търговско-индустриалните камари, които финансират професионални курсове и основават професионални училища.

Софийската мъжка търговска гимназия е открита официално на 25 февруари 1913 г. по стар стил (11 март по новия календар) от Иван Грозев - председател на Софийската търговско-индустриална камара (днес БТПП). По късно училището се разделя на две национални гимназии - Национална финансово-стопанската гимназия и Национална търговско–банкова гимназия.

Отличните отношения и сътрудничество между училището и Палатата  се изразяват и чрез ежегодната програма за провеждане на стажове на учениците от Национална финансово-стопанската гимназия при изготвянето на класацията Топ 100.

ПРИЛОЖЕНИЕ - Филм „Патриарха на градежа“ (кратка версия 30 мин) за ролята на Иван Грозев при създаването на Националната финансово-стопанската гимназия


31.05.2021 г.

Още новини:

Видео:

Назад