Назад

Продължава работата на Общото събрание на Международната организация GS1 - 19-20 май 2021

Един баркод за цялата необходима информация
Много важна тема в обсъжданията през втория ден на Общото събрание е миграцията към 2D баркод, какъвто е Data Matrix. Разработен е план до 2027 г., който предвижда поетапно преминаване към тази маркировка в търговията на дребно за продажба на каса, а като за начало в кратки срокове ще бъде разработен стандарт, който да може да бъде използван от всеки в целия свят. Целта на този стандарт е да предостави единен формат на данните при тяхното кодиране, за да могат да бъдат разбрани от различните участници по веригата при обработка на маркирания продукт.

Data Matrix е възприет вече в здравеопазването за маркиране на лекарства за нуждите на проследимостта (Европейска система за проследимост в сила от февруари 2019г.) и освен GTIN като основен идентификатор, кодира още партида, срок на годност и сериен номер. 

За търговските обекти миграцията към 2D означава да проверят своите скенери (на каса), дали могат да разпознават и четат символа, както и да настроят своите информационни системи да обработват прочетените данни. За производителите е необходимо да си набавят съответното оборудване за отпечатване на DataMatrix в реално време при производството и опаковането на техните продукти. Разработчиците на софтуерни системи са неразделна част от целия процес, от тях зависи настоящите системи да бъдат настроени за работа с новия символ, както и да предвидят тази функционалност в новите разработвани системи.

Миграцията към 2D е инициирана преди всичко от самата индустрия, която е подала сигнал към GS1, че вече не е достатъчно продуктите да се идентифицират само с GTIN, кодиран в линеен символ EAN/UCC. Като предистория в опит да намерят решение за някои свои потребности редица компании са прибегнали към използването на втори и трети баркод, с който кодират напр. линк към рекламна страница или други данни.  Това утежнява етикета на продукта, защото е необходимо да бъде предвидено допълнително място за тези баркод символи, както и не гарантира правилно интерпретиране на кодираната информация, ако тя не е стандартизирана.

Чрез инициативата за миграция към 2D, която е важна част в бизнес плана на организацията, амбицията е за един баркод, в който да е кодирана цялата необходима информация. Много важна компонента при миграцията е Digital Link, което е стандарт за включване на GTIN в URL адрес, който позволява връзка към различни видове информация B2B и B2C.

Предложената програма за миграция беше гласувана от делегатите на Общото събрание с пълно мнозинство. БТПП и GS1 България ще информират българската общност за напредъка по миграцията и ще оказват съдействие на фирмите за прилагане на новите стандарти.

 

 

 

 


21.05.2021 г.

Още новини:

Видео:

Назад