Назад

Общи идеи за съвместни инициативи между БТПП и Шведско-българската палатаПредседателят на БТПП Цветан Симеонов и Стефан Бенгтсон, председател на Шведско-българската търговска палата разговаряха и споделиха основните цели на организациите  за 2021 г.

Симеонов поздрави Бенгтсон и новоизбрания Борд на смесената палата за периода 2021-2022 г. Той представи приоритетите на БТПП и Асоциацията на организациите на българските работодатели за настоящата година.

Проучването на инвестиционния климат в България, което Шведско-българската търговска палата прави на всеки две години сред шведските компании, инвестирали и установени на българския пазарq показва положителни резултати, сподели председателят на смесената палата.

Бяха разисквани идеи за съвместни събития. Бенгтсон информира за предстоящата, вече традиционна седмица на Швеция, организирана от смесената палата. През 2021 г. тя ще се проведе през месец октомври.

Симеонов потвърди готовността на БТПП да подпомага българо-шведските икономически отношения.


16.04.2021 г.

Още новини:

Видео:

Назад