Назад

Динамика на търговския ни стокообмен с Испания

Алексей Андреев, новоназначен посланик на Република България в Кралство Испания посети Българската търговско-промишлена палата. Председателят на БТПП Цветан Симеонов обсъди с него търговско-икономическите и инвестиционни отношения между двете страни в контекста на пандемията.

В периода януари-септември 2020 г. стокообменът между България и Испания е в размер на 902.9 млн. евро и отбелязва спад от 44.2%. Износът за Испания е намалял с 23.7% и заема дял от 2.4% от общия износ на България. Вносът е намалял с 57.4% и има дял от 1.9%. За пръв път от десет години търговското салдо е положително за нашата страна (30 млн. евро)*.

По данни на БНБ преките чуждестранни инвестиции от Испания в България към 01.10.2020 г. са в размер на 1.1619 млрд. евро. През 2019 г. потокът на преките чуждестранни инвестиции от Испания в България е 35.8 млн. евро.

Въпреки негативните резултати в двустранния стокообмен Испания заема 11-то място по отношение на износа и 15-то място по отношение на вноса сред търговските партньори на България.

Симеонов и Андреев обсъдиха трудната икономическа обстановка в Европа като набелязаха конкретни стъпки за улесняване връзките между компании от България и Испания. Посланик Андреев ще включи в програмата си посещение в Камарата на търговията, индустрията, услугите и корабоплаването на Испания, а БТПП ще организира виртуални събития с партньорите си в Испания за детайлно информиране на бизнеса относно новата ситуация. Испания е в извънредно положение до 9 май 2021 г. като мерките са динамични.

Алексей Андреев се запозна с информационните бази данни на БТПП и бе договорен още по-засилен обмен на информация с Посолството на България в Мадрид и Службата по търговско-икономически въпроси там.

*Информация от Министерството на икономиката към 1 март 2021 г.


05.03.2021 г.

Още новини:

Видео:

Назад