Назад

Новоназначеният български посланик в Хелзинки на посещение в БТПП

Нина Симова, новоназначеният посланик на Република България във Финландия, посети Българската  търговско-промишлена палата и разговаря с председателя Цветан Симеонов. На срещата бяха обсъдени общите насоки за съвместна работа на Палатата и мисията ни в скандинавската страна с приоритети европейска интеграция, подобряване на дигитализацията, насърчаване на кръговата икономика и усъвършенстване на образователната система.

Председателят на Палатата посочи, че към настоящия момент Програмата на БТПП за периода 2019-2023 г. се изпълнява добре, но следва да се активизират усилията в посочените приоритетни области с цел постигане на прозрачност, сигурност и стабилност в икономическите отношения, в частност и за постигане на напредък в икономическите връзки с Финландия. Сътрудничеството на БТПП с бизнес организации от Финландия датира от 1981 г., като е по-активно на ниво Асоциация на европейските търговски палати и Федерация на световните търговски палати.

Посланик Симова прие предложението за организиране на съвместно представяне пред финландски компании на възможностите за  бизнес в България и В2В срещи с български партньори. Тя подчерта, че за успешното реализиране на всички бъдещи търговско-икономически инициативи ще разчита на сътрудничеството на БТПП поради липсата на Служба по търговско-икономически въпроси в Посолството в Хелзинки.

Обсъди се и възможността за обмен на опит в областта на образованието - сфера, в която Финландия има много добри резултати. Ценен за България е финландският опит при взаимодействието между наука и бизнес и прилагането на научните постижения и изследвания в реалната икономика.

През 2009 г. в София се учреди Българо-скандинавска търговска камара, която обединява фирми от скандинавските страни, включително Финландия, работещи  в България.

При желание за контакти с бизнес партньори от Финландия моля, да заявите интерес в Дирекция „Международно сътрудничество и международни организации“ на БТПП, e-mail: interdpt@bcci.bg

 

 


04.03.2021 г.

Още новини:

Видео:

Назад