Назад

Българският бизнес ще разполага с още един инструмент за инвестиции в енергийната, транспортна и дигитална инфраструктура

Българската търговско-промишлена палата се представи по време на среща, организирана от Българската банка за развитие с инвестиционния съветник на Инвестиционния фонд на Инициативата „Три морета“ Amber Fund Management Limited. Габриела Димитрова, директор Международно сътрудничество и международни организации участва в срещата и разясни връзките на БТПП с партньори от Инициативата.

Представители на Amber Fund Management Limited Джо Филипсз, ръководител на Amber, организацията управляваща фонда и Мередит Фрост, отговаряща за връзките с инвеститорите предоставиха информация за секторите и проектите, които фондът може да подкрепи.

Николай Димитров, изпълнителен директор и Панайот Филипов, член на УС на Българската банка за развитие (ББР), която от декември 2020 г. е акционер в Инвестиционния фонд на Инициативата „Три морета“ също участваха в събитието. То бе организирано от Българска банка за развитие и в него се включиха над 90 участника от водещите работодателски организации и бизнеса в страната.

Към момента фондът е подкрепен от 9 държави от общо 11-те страни, които са в Инициативата „Три морета“. Създаден е за да инвестира в проекти, важни за Инициативата, с трансграничен ефект в областите: енергетика, транспорт и дигитална инфраструктура. Ще се търсят инвестиционни активи и проекти с потенциал за търговска възвращаемост и устойчиви дългосрочни приходи от дейността.

Фондът към Инициативата „Три морета“ може да инвестира дялов капитал както в публични, така и в частни и публично-частни проекти от региона, които отговарят на приоритетните сфери на подкрепа. При определени условия фондът може да съфинансира и бенефициенти по оперативните програми на ЕС, стига проектите им да отговарят на условията и да гарантират устойчивост. Целевият размер на инвестициите е от 50 до 250 млн. евро.

Фондът е структуриран съгласно най-добрите практики в сферата на инвестициите, a подборът на проекти се извършва от фонд-мениджър, който полза услугите на ексклузивен инвестиционен съветник – Amber Fund Management Limited. Селекцията на проектите ще се извършва на изцяло пазарен принцип, като фонд-мениджърът и инвестиционният съветник могат да се възползват от местните познания на акционери като ББР.

Към момента набраните средства от акционери в него са около 1,2 млрд. евро, които ще бъдат инвестирани под формата на рисков капитал в приоритетни проекти за страните от региона между Балтийско, Адриатическо и Черно море. Българска банка за развитие е инвеститор с ангажимент в размер на 20 млн. евро във фонда.

 

 


04.03.2021 г.

Още новини:

Видео:

Назад