Назад

Споразумение за сътрудничество с Института за развитие на мениджмънта – Швейцария

С фокус върху конкурентоспособността


БТПП и Институтът за развитие на мениджмънта – Швейцария ще си партнират по повод предстоящото издание на Годишника на IMD World Competitiveness Center. Той е водещият годишен доклад за конкурентоспособността на държавите и се публикува от IMD от 1989 г. Изданието за 2021г. ще сравнява резултатите на 64 икономики въз основа на повече от 330 критерия: официална статистика (2/3) и данни от допитване до бизнес лидерите (1/3). Годишникът се основава на 30-годишен изследователски опит, като анализира и класира капацитета на страните да създават и поддържат среда, която подкрепя конкурентоспособността на предприятията.

Анкетното проучване ще се проведе в периода март-април 2021г. като бизнес лидерите от България ще имат възможността да дадат своето мнение. С помощта на тази инициатива българският бизнес ще оцени представянето на икономика ни по въпроси, свързани с конкурентоспособността, както и ще изпрати важно послание до държавната администрация.

В последния доклад за конкурентоспособността България се нарежда на 48 място от 63 страни.  Проучването сочи, че през 2020г. кризата с Covid-19 е подчертала нуждата от дигитализация на икономиката и от адресиране на проблемите в публичното управление.

Повече за IMD World Competitiveness Center и Годишния им доклад за конкурентоспособността можете да научите на следния линк: https://www.imd.org/wcc/world-competitiveness-center-rankings/world-competitiveness-ranking-2020/

Ако желаете да се включите в проучването, моля да се свържете с нас на следните имейл адреси: b.dzhabirova@bcci.bg, l.levicharov@bcci.bg

 

 


04.03.2021 г.

Още новини:

Видео:

Назад