Назад

Нова стъпка в сътрудничеството на БТПП с водещи български университетиДнес, 22.02.2021г. в Българската търговско-промишлена палата председателят на Палатата Цветан Симеонов и ректорът на Университета по библиотекознание и информационни технологии  проф. д.н. Ирена Петева подписаха  Рамково Споразумение за съвместна дейност и сътрудничество за срок от 5 години.

Съгласно подписаното Споразумение двете страни се договарят за сътрудничество и координирани действия за ефективни мерки, насочени към по-тясно обвързване на образованието и научните изследвания във висшите училища с изискванията на реалната икономика.

Споразумението предвижда сътрудничество на Палатата и Университета в следните основни направления:

  • Партньорство в областта на учебно-преподавателската и предприемаческа дейност под формата на съвместни образователни курсове, студентски учебни семинари и практики в реална работна среда, разработване и прилагане на системи за кариерно ориентиране и развитие , както и участие на студенти и преподаватели от УниБИТ в организирани от БТПП форуми и събития;
  • Партньорство в областта на научноизследователската работа под формата на проучвания и анализи от взаимен интерес, организация и провеждане на съвместни семинари, симпозиуми, конференции, участие  в трансгранични и европейски програми и други инициативи;
  • Сътрудничество в областта на информационните дейности, ПР и рекламните кампании и активно участие в инициирането на законодателни и административни промени с оглед активизиране взаимодействието между образованието, държавата и бизнеса.

 


22.02.2021 г.

Още новини:

Видео:

Назад