Назад

Активизиране на контактите на БТПП с Грузинската търговско-промишлена палата

Потенциал за сътрудничество в секторите туризъм, винена промишленост, строителство и др.


Българската търговско-промишлена палата и Грузинската търговско-промишлена палата проведоха работна виртуална среща със съдействието на Н.Пр. Тамара Лилуашвили, извънреден и пълномощен посланик на Грузия в София.

През 2019 г. двете палати подписаха Меморандум за разбирателство, който цели  разширяване на сътрудничеството между организациите както на двустранна, така и на многостранна основа. Те си взаимодействат регулярно и в рамките на Асоциацията на европейските ТПП, в която членуват.

Посланик Лилуашвили посочи, че пандемията е възпрепятствала двете палати да осъществят заложените в Меморандума действия, но в момента има  както готовност, така и се появяват възможности за реализирането им.

Председателят на Палатата Цветан Симеонов използва случая и поздрави колегата си Георги Пертая, председател на Грузинската ТПП, със скорошното му избиране. Той акцентира върху благоприятните условия за бизнес в България и потенциала за активизиране на сътрудничеството в няколко сектора: туризъм, винена промишленост, строителство, лека промишленост, производство на стъкло и изделия от стъкло, хранително-вкусова промишленост, козметична промишленост.

Пертая направи обзор на грузинската икономика на фона на пандемията и информира, че Грузинската палата има изключително важна роля в подпомагане на фирмите в страната за преодоляване на предизвикателствата и кризата чрез издаване на сертификати за форсмажор, консултации, обучение за  онлайн продажба на стоки и др.

Участниците в срещата се договориха да продължат своето сътрудничество във виртуален формат с обмен на информация както за предлаганите от двете палати услуги, така и икономически данни, които да подпомогнат фирмите при вземане на решения за навлизане на съответния пазар.

БТПП ще информира допълнително за следващите събития с участието на партньори от Грузия. За по-активно включване в сътрудничество с грузински фирми може да заявите интерес в Дирекция „Международно сътрудничество и международни организации“ на БТПП, e-mail: interdpt@bcci.bg.  


25.02.2021 г.

Още новини:

Видео:

Назад