Назад

Сътрудничество между БТПП и проект Център за върхови постижения „Наследство БГ“

Председателят на Палатата се срещна с екип на проекта Център за върхови постижения „Наследство БГ“. Ръководителят на проекта проф Иван Илчев представи целите и възможностите за сътрудничество и организиране на съвместни инициативи в областта на образованието, науката и практиката чрез  иновативни технологии в креативната и рекреактивна индустрия. От своя страна Цветан Симеонов, председател на УС на БТПП представи инициативи със значение за опазване на националната памет за заслугите на изтъкнати индустриалци, като първия председател на Палатата Иван Грозев, закупуването и обновяването на  родната му къща в Карлово и създаването на музейна експозиция за неговия  принос, свързан с развитието на индустрията и предприемачеството в България.

Бяха очертани възможностите за използването на уникалните бар кодове на GS1, организация действаща в рамките на БТПП,  които да намерят приложение не само в бизнеса, но и например при „мепинг“ на наличните минерални извори в България, със спесификация за водите  и лечебните им свойства, обекти със статут на културни паметници и тяхното опазване и др.

На срещата бяха представени конкретни инициативи, като съвместно участие с проекти, които да имат образователен характер  в областта на културното и природно наследство и да са насочени към младежката аудитория, създаване на мобилни приложения за развитието на отделни индустрии например „от каруцата до дрона“, заснемане и излъчване в реално време чрез техническите центрове на ЦВП на „улици на занаятите“ и  провеждане на обучение.


08.02.2021 г.

Още новини:

Видео:

Назад