Назад

Обсъдиха онлайн проектобюджета на Столична община за 2021г.

Председателят на БТПП Цветан Симеонов и заместник-кметът на Столична община Дончо Барбалов проведоха онлайн среща по повод проекта на бюджет на Столицата за 2021г.

В условията на ограничения и икономическа криза БТПП констатира, че Столична община е успяла да си запази възможността да изпълни голяма част от обещаните подобрения. Значителна част от средствата са насочени в недофинансирани дейности, като заплатите на учителите и социалните работници в здравеопазването. Също така Палатата счита за необходимо насочването на средства към стратегическа инфраструктура и оценява положително изграждането, разширяването и ремонта на ясли, детски градини и училища, както и завършването на втория и третия градски ринг, чрез които ще се облекчи значително трафика в столицата. Въпреки това, с оглед необходимостта от привличането на допълнителни квалифицирани кадри, в това число и от българите в чужбина, БТПП е на мнение, че ще бъде добре да се направи опит да се пренасочат средства в тази насока.

Във връзка с темата за по-ефективното използване на природните ресурси на София, и особено на минералните води, БТПП отчита известен напредък. Същевременно смята, че конкурсите, които се обявяват, е добре да бъдат насочени към варианти, които да предвиждат не само запазване на  сгради - паметници на културата, но и да се съчетаят задължително с бизнес планове, позволяващи възвръщаемост на инвестициите. БТПП счита, че това би позволило да се задържат голяма част от платежоспособните потребители в София, вместо те да търсят обслужване в рамките на провинцията.

Палатата препоръча на Столична община на един по-късен етап да помисли и за стимулиране на изрядните данъкоплатци.

БТПП, в качеството й на представляваща бизнеса за София-град и София-област в рамките на единната система на Българските търговско-промишлени палати, си запазва възможността да внася допълнителни предложения и бележки в зависимост от констатираните от бизнеса недостатъци на бюджета и промените в икономическата обстановка.

 


19.01.2021 г.

Още новини:

Видео:

Назад