Назад

Осигуряване на доверие в глобалната верига за доставки при COVID-19

Онлайн диалог на партниращи организации: GS1, Deloitte, Световната банка и Световната здравна организация


 

GS1 България информира, че на 28 януари 2021 г. международната организация GS1, съвместно с партньорите си Deloitte, World Bank (Световната банка) и WHO (Световната здравна организация) ще обсъдят в онлайн диалог,  как глобалните стандарти могат да допринесат за ефективно дистрибутиране и управление на ваксините срещу COVID-19 в световен мащаб.

Тъй като разпространението на ваксините  вече е реалност, необходимо е заинтересованите страни от цял свят да си сътрудничат, за да се гарантира, че тези ваксини са налични и стигат до крайните потребители.

Първият диалог, организиран от GS1 Healthcare, ще събере лидери от здравната индустрия и големи организации в сферата на  науките и общественото  здраве, за да обсъдят  ключови предизвикателства, възможности и придобитите от разпространението на ваксините срещу COVID-19 първоначални знания.

В този труден момент GS1 работи неуморно със своите партньори за трансформиране на кризата във възможност за човечеството, като се стреми към един активен и конструктивен отговор на общото предизвикателство. GS1 има удоволствието да си сътрудничи с Deloitte за разпространението на БЯЛА КНИГА със заглавие„ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОВЕРИЕ В ГЛОБАЛНАТА ВЕРИГА ЗА ДОСТАВКИ ПРИ COVID-19“. В нея са представени много от наблюдаваните предизвикателства за осигуряване на сигурна, точна и навременна верига на доставка на ваксини срещу COVID-19 и каква е ролята на стандартите GS1 в този контекст.

Изключително важно е заинтересованите страни да работят заедно, за да определят всички възможни изисквания по отношение на логистиката и тесни места по веригата за доставка  до крайния потребител. Необходимо е постоянно сътрудничество между доставчиците на здравни услуги, регулаторните органи, органите на общественото здравеопазване, получателите на ваксини и индустрията.

Глобалните стандарти гарантират сигурност на веригата за доставка, повишават безопасността на пациентите и увеличават доверието във ваксините, лекарствата и медицинските продукти, които се дистрибутират по целия свят.

Предстоящият онлайн диалог на 28 януари 2021г. може да бъде проследен безплатно от всеки, който желае. За да се регистрирате за безплатното събитие, последвайте линка https://www.gs1.org/industries/healthcare/executive-dialogue

За повече информация и въпроси относно предстоящото събитие и стандартите GS1 може да се обръщате към Д. Димитрова на тел. 02/8117 433 или 604, gs1bulgaria@gs1bg.org

 


15.01.2021 г.

Още новини:

Видео:

Назад