Назад

Добри перспективи в дейността на БТПП и Италианската агенция за търговия и инвестицииПредседателят на БТПП Цветан Симеонов разговаря с новия директор на Италианската агенция за търговия и инвестиции, офис в София, София Киара Петро. Целта на срещата бе запознаване на г-жа Петро с досегашното сътрудничество на палатата с Агенцията, разясняване на ролята на БТПП в икономическия живот на страната и икономическите отношения България – Италия.

 Директорът на офиса на Агенцията в България информира, че въпреки промоционалните дейности на организацията в момента са замразени, екипът полага ежедневни усилия за опосредстване и улесняване на връзките между български и италиански партньори.

Следвайки нуждите на компаниите от двете страни Симеонов и Петро се договориха организациите да поддържат активен обмен на информация за икономическата среда, възможностите за взаимни инвестиции и бизнес.

По информация от Министерството на икономиката през последните години неизменно водещи стоки в износа ни за Италия са рафинирана мед и медни сплави, нефтени масла и масла от битуминозни минерали, зърнени култури, части за обувната промишленост, ел. техника, готови изделия на обувната промишленост, а също и стоки на текстилната, шивашката, кожаро-кожухарската индустрия.

Във вноса от Италия водещи са: трактори, автомобили и други превозни средства, обезкосмени и обработени кожи, нефтени масла и масла от битуминозни минерали, трактори, готови изделия на текстилна, обувна и кожарска индустрия, медикаменти и др.

Възможности за разширяване на българското присъствие на италианския пазар могат да се търсят в следните по-важни насоки:продукти на химическа промишленост (торове, пластмаси и др.);преработвателна промишленост; дървопреработване и мебелна индустрия; продажба на алуминиеви профили и допълнителни елементи;производство и търговия на цигари и цигарени продукти. фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти;земеделски машини и хранително-вкусовата промишленост; износ на зърнени и маслодайни култури и месопреработване; електроника /касови апарати, фискални системи, датчици/ и информационни услуги; специализирани софтуерни услуги; износ на петролни продукти и смазочни масла; винопроизводство; текстилна, трикотажна и обувна промишленост; строителство на пречиствателни станции, колектори и депа за твърди отпадъци; борба с ерозията и свлачищата; корекции на речни корита; пътно и комунално строителство; монтиране на допълнителни инфраструктурни обекти; строителни материали.

За повече информация  на е-мейл: g.dimitrova@bcci.bg


14.01.2021 г.

Още новини:

Видео:

Назад