Назад

БТПП – национално представителна работодателска организация с нов 4-годишен мандатПравителството призна пет работодателски организации за представителни на национално равнище за срок от 4 години. Това са Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската търговско-промишлена палата, Българската стопанска камара, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България и Съюзът за стопанска инициатива.

Като участник в процедурата за представителност БТПП представи документи, регламентирани в КТ и в Наредбата за определяне на реда за установяване наличието на критериите за представителност, които доказват по безспорен начин позициите й на авторитетна работодателска организация с:

  • 45 962 членове на БТПП с потвърждение от НОИ за 688 197 заети лица в членовете на Палатата със сключени регистрирани и непрекратени трудови договори;
  • 84  браншови организации на работодателите в повече от една четвърт от дейностите определени с код до втори знак от КИД 2008;
  • 244 местни органи в 217 общини в страната.


Конфедерацията на независимите синдикати в България и Конфедерацията на труда „Подкрепа“ бяха признати за национално представителни организации на работниците и служителите за срок от 4 години.

 


13.01.2021 г.

Още новини:

Видео:

Назад