Назад

Повече прозрачност и правилно прилагане на международни стандарти GS1Усилията на Сдружение GS1 България за въвеждане на точност и прозрачност се увенчават с успех. След оповестяването през месец септември нa недобросъвестни фирми, използващи неправомерно международните страндарти GS1 за маркиране на продукти с баркод, се наблюдава трайна тенденция към регистрирането на фирми, които са ползвали неоторизирани номера.

Неоторизираните баркод номера създават реални затруднения на фирмите за техния бизнес. Международните стандарти GS1 са добре познати в световен мащаб и търговските партньори от цял свят, в т.ч. търговски вериги, платформи за електронна търговия и други, все по-често проверяват дали баркод номерата GTIN (глобален номер на търговската единица) са получени в рамките на редовно предоставен лиценз от съответната Национална организация GS1. Най-популярните международни платформите за електронна търговия: AmazonEbay и Google Shop и  eMAG в Източна Европа и България са въвели задължителни проверки на номерата преди листването на продуктите.

Значим е приносът на крайните потребители, които също помагат за откриване на фирмите, които ползват неоторизирани номера. Чрез мобилното приложение БГ Баркод с което може да се сканира баркода върху етикетите на стоките, те подават сигнал към GS1 България, ако са попаднали на неоторизиран такъв.

Нови версии на БГ Баркод за Android и iOS ще бъдат пуснати в началото на месец декември, като призоваваме всички да изтеглят безплатното приложение и да ни сигнализират при нередност. Използването само на оторизирани баркод номера остава приоритет на GS1  България.

 

 


09.11.2020 г.

Още новини:

Видео:

Назад