Назад

Световната банка: Трябва да подготвим веригата за доставки за бъдещи анти-COVID-19 ваксини и лекарствени средстваПоявата на фалшиви ваксини анти-COVID-19 би възпрепятствала неименуемо разпространението и доставката на успешните такива, както и на лекарствени средства, пише в блог пост на Световната банка Тим Удс, председател на Глобалния комитет по осигуряване на качество на здравните продукти към Световната банка.

Институциите ангажирани с дейности в сферата на здравеопазването и финансовите инвестиции са се заели да повишат обществената осведоменост относно превенцията на фалшификати на лекарства и ваксини против смъртоносния вирус. Разпространението им на пазарите по цял свят би затруднило допълнително борбата с  пандемията. Моментната ситуация и бъдещите доставки на ваксините и лекарствата срещу COVID-19 могат да се превърнат в катализатор за засилване на усилията за проследимост на лекарствата, но веригите за доставка трябва да постигнат бърз напредък. Начинът, по който противодействаме на пандемията и мерките необходими за справянето с нея могат да послужат за основа на изграждане на солидна система за проследимост по веригата за доставка на лекарства в цял свят.

Световната банка бе домакин на Глобалния комитет по осигуряване на качество на здравните продукти, който представлява доброволна платформа по координация между публичния и частния сектор. Тези два аспекта на здравеопазването следа да работят заедно над въпроси относно интегритета на веригата на доставка и нейното подобрение.

Осигуряването на проследимост на ваксините е ключов момент. Проследимостта на лекарствата зависи от това държавите да използват предварително договорен формат за етикетиране, като глобалната организация GS1 (със седалище в Брюксел и 114 национални организации по цял свят) е разработила най-широко използваните стандарти, заявява Удс. Пример за усилия в тази посока е Конференцията GS1 по въпроси свързани със здравеопазването в Африка състояла се през 2019 г. в Лагос, по време на която представители от 25 страни се обединиха около идеята за необходимост от даване на висок приоритет на проследимостта на лекарства. Ако Африка възприеме стандартите GS1, това би означавало, че пациентите ще се са осведомени за произхода на лекарствата, които приемат и дали те са оригинални такива.

За повече информация относно стандартите GS1 в здравеопазването може да се свържете с Д. Димитрова, експерт в GS1 България на gs1bulgaria@gs1bg.org и тел. +359 2 811 74 33.


15.09.2020 г.

Още новини:

Видео:

Назад