Назад

GS1 БЪЛГАРИЯ със списък на фирми, които използват неоторизирани баркодове

Сдружение GS1 България обнови и публикува списък с български фирми, които използват нерегламентирано стандартите GS1.

Информирането на българския потребител и бизнес общността за недобросъвестните фирми се случва на годишна база, по пример на организациите GS1 в други страни. В списъка попадат както неуспешно развили се бизнес начинания, така и компании ползващи неправомерно глобалните стандарти GS1.

Не можем да съдим за фалити и спад въз основа на броя на фирмите с прекратено членство през 2020 г. в следствие на кризата COVID-19, тъй като списъкът се изготвя на база предходните две години, заяви Цвета Братанова, изп. директор на GS1 България. С данни за прекратили дейността си фирми ще разполагаме в началото на 2021 г. допълни г-жа Братанова.

Трябва да се отбележи, че контролът от страна на търговските партньори става все по-строг и вече е честа практика да проверяват дали предоставените GTIN (глобален идентификационен номер на търговската единица) са в рамките на редовно получени и поддържани от фирмите лицензи за това. Такава проверка се извършва от маркетплейс платформите, в т.ч. Amazon, Google Shop и Ebay в световен мащаб и eMAG на Балканите и в България. Контролът е завишен, а разкриването на неоторизирана употреба носи загуба на рейтинг и ниска реализация на продажби. В следствие към нас се обръщат и фирми, които са имали неоторизирани номера и търсят съдействие за разрешаване на казуса, отбеляза г-жа Братанова.

Сигнали за неоторизирани баркодове могат да бъдат подавани и се подават и от крайните потребители на стоките чрез използване на мобилното приложение БГ Баркод. Основната функция на приложението е да предостави качествени и пълни данни за продуктите, в приятен и удобен вид за крайния потребител, с което да помогне в избора му и по-добрата информираност при покупка. Приложението може да бъде инсталирано безплатно и дава възможност за персонализация, в т.ч. да се настрои аларма, която да сигнализира, че даден продукт съдържа опасен за клиента алерген. Ако липсва информация за продукт или е използван неоторизиран баркод, потребителят може да направи снимка и да изпрати автоматичен сигнал до екипа на GS1 България за разрешаването на конкретния случай. Високо оценяваме помощта и сме благодарни на тези, които изпращат сигнали. Това ни помага да защитаваме интегритета на системата в България от една страна и да постигаме високо качество и пълнота на данните от друга.

Екипът на GS1 България е на разположение за консултации и обучения, свързани със стандартите GS1. Вярваме в мотото, че GS1 е Глобалният език на бизнеса и неизменно подобрява начина, по който работим и живеем.

Списък на български фирми, които са с прекратено членство в GS1.


11.09.2020 г.

Още новини:

Видео:

Назад