Назад

Ключови области, в които Европалати ще фокусира усилия през есента на 2020 г.Новото лого на Европалати

Председателят на Европалати Кристоф Лайтъл публикува съобщение до членовете на Европейската асоциация на търговските палати - Европалати, което Българската търговско-промишлена палата представя на вниманието на своите членове и партньори и се присъединява към приоритетите на организацията, които са насочени изключително към осигуряване на здравословна и стимулираща икономическа среда за фирмите в Европа.

В първата половина на годината всички ние бяхме поставени пред изключителното предизвикателство на неочаквана криза, чиито последствия ще продължат да ни съпътстват доста време. Европалати ще направи всичко необходимо, както до сега, за да прокара и приложи по най-добрия начин предложенията на своите членове на ниво ЕС за осъществяване на спасителни и възстановителни действия. През настоящата година Европалати постигна отлично партньорство с Европейската комисия и затвърди сътрудничеството с Европейския парламент. В трудни моменти сме по-силни заедно.

Лайтъл обръща внимание на всички търговско-промишлените палати в Европа, не само в държави - членове на ЕС, но и тези от страни извън общността, че е изключително важно да се оказва необходимата и търсена помощ, както и да се вдъхва кураж и увереност на бизнеса. Той посочва няколко ключови области, в които Европалати ще положи допълнителни усилия през есента на 2020 г. и по-конкретно:

  • програма за възстановяване, включваща още мерки за бизнеса;
  • промяна в европейския бюджет в посока увеличаване на прага на помощите de minimis, която ще намали значително бюрокрацията за страните, които приемат това условие и желаят да бъдат полезни на практика за бизнеса, особено МСП;
  • още по-задълбочено прилагане на кръговата икономика, с крайна цел подобряване състоянието на околната среда, наблягайки на принципа „стимули вместо санкции“.
  • Активно участие в дебата за бъдещето на Европа, който Европейската комисия ще стартира скоро.
  • Адаптиране на всички заинтересовани страни и най-вече компаниите от ЕС към новите условия за правене на бизнес с Великобритания след 1 януари 2021 г.
  • Засилване на единния пазар чрез дигитализация и Акта за дигиталните услуги.
  • Актуализиране на индустриалната стратегия на Европа, след промените в резултат от Ковид върху международните вериги на доставка, планираните споразумения за свободна търговия и т.н.
  • Миграцията отново е във фокуса на Европейската комисия и успешната интеграция на хора от трети страни на европейския трудов пазар няма как да се осъществи без активното участие на бизнеса.
  • Европейският капиталов пазар, като част от международния пазар ще изисква разработване и прилагане на нови инструменти, които да са полезни на бизнеса.

 

Заедно с приоритетите за новия бизнес сезон Европалати представя и новото лого, и сайт на асоциацията.

 


08.09.2020 г.

Още новини:

Видео:

Назад