Назад

Проектът FENIX- Първата обединена мрежа за обмен на данни по основните 9 логистични коридора в Европейския съюзКонсорциум от 43 компании и организации работят заедно, за изграждането на първата  обединена мрежа за обмен на данни, която да координира информационния поток от дейността на логистиката и транспорта във водещите транспортни коридори в Европа.

Проектът е финансиран от Европейския съюз в размер от 30 милиона евро и се ръководи от GS1 Германия. Участват още 6 GS1 Национални организации, които са се доказали на европейско ниво по отношение на стандартизацията и оперативната съвместимост в тази сфера. Именно настоящата липса на оперативна съвместимост и мрежа за обмен на информация между веригите за доставки и логистиката, са основната пречка за по-добрата ефективност на транспортните и логистичните процеси в европейската транспортна мрежа.

Тези, които работят в логистиката, ежедневно се борят с безбройни ръчни вписвания, хартиени ЧМР бланки, хартиени документи за пратки и митнически декларации, които отнемат време. Закъснели и празни контейнери/камиони, дълго изчакване на граничните пунктове и липса на прозрачност при транспортирането на опасни товари също са част от проблемите, които се пораждат от липсата на единен език за комуникация между сложните системи, по отношение на неутрални, оперативно съвместими стандарти. Целта на проекта FENIX* е да осигури максимална оперативна съвместимост между вече съществуващите логистични системи и новите такива. Това ще позволи на различни цифрови системи да се свързват гладко и да хармонизират услугите, които предлагат, което ще доведе до оптимизирани транспортни операции в цяла Европа.

„Глобалният език на бизнеса GS1 може да помогне да се свържат сложните системи една с друга, по един умен начин и да превърне данните в ценна информация. За сектора на транспорта и логистиката в Европа това е крайно необходимо и аз се радвам, че ще помогнем на бизнеса да стане по-ефективен и устойчив, в полза на потребителите и самата планета.“- казва ръководителят на проекта Sandra Wagner, GS1 Германия.  Zharko Vasilevski, ръководител проекти на Монделийз и на контролен център по товарите добавя: „Стандартите GS1 имат важна роля в иновацията на FENIX насърчавайки оперативната съвместимост в Mondelēz с цел да се свържем безпроблемно с други участници в логистиката и транспорта в цяла Европа.“

Участниците в проекта са някои от най-успешните в този сектор, като например Air Cargo Belgium (ACB), ATOS, Bilbao Port, CERTH, European Shippers Council (ESC), Interregional Alliance for the Rhine-Alpine Corridor (EGTC), Kühne & Nagel, италианското и гръцкото министерство на инфраструктурата, Mondelez International, Procter & Gamble, the Alps-Adriatic, Rheinhäfen and TX Logistics, заедно с управителя на Ertico-ITS.

Тези които ще спечелят най-много от проекта FENIX са участниците в европейската логистична общност като спедитори, доставчици на логистични услуги, доставчици на инфраструктура за мобилност, градове и власти. До края на проекта, през април 2022г., обединената мрежа за обмен на данни в транспортния и логистичен сектор, трябва да е достъпна за всички заинтересовани страни в ЕС

* FEderated Network of Information eXchange

Повече информация за проекта можете да намерите на: www.fenix-network.eu
или се свържете с Й. Топалска, експерт в GS1 България на yordana.topalska@gs1bg.org и тел. +359 2 811 76 11.
 


04.09.2020 г.

Още новини:

Видео:

Назад