Назад

Умно управление на товари – откриване на нови възможности за българския бизнес

Международно партньорство от научно-изследователски организации, търговски палати и университети има за цел да разработи иновативна платформа за умно управление на товари в рамките на проект SCOPE. Основната цел на проекта е подобряване състоянието на автомобилния транспорт в региона на Балканите и Средиземно море. Албания, България и Гърция си партнират за постигането на този резултат.

Транспортната борса ще предлага лесни и сигурни решения за оптимизиране на бизнес дейности и операции като електронно договаряне на цени и услуги, он-лайн търгове, лесни и бързи запитвания за транспорт, оптимизация на маршрути с цел избягване на празни курсове и други полезни инструменти.

На 2 юли, за достигане до по-широка аудитория и изграждане на информираност, БТПП  организира международна конференция по проекта, по време на която бяха разяснени какви ще бъдат техническите параметри на електронната система. Представители на транспортно-логистичния бранш и академичния сектор обсъдиха ползата от такъв вид дигитални операции и услуги. Всички материали от конференцията са налични на уебсайта на БТПП, раздел проекти, достъпни също така тук.

Към настоящият момент, БТПП е разработила бизнес план за анализ на моделите, необходими за изграждането на основните функционалности на платформата. Документът съдържа и важни препоръки от заинтересовани страни за адаптиране на бъдещата платформа съгласно техните нужди. Документът е наличен тук.

Следващите стъпки са свързани с организирането на демонстрационни сесии за тестване на платформата. БТПП ще осигури участие на 10 представители от бранша, които ще се включат в симулативни предварителни тестове. Демонстрациите са определени да се състоят в гр. Солун, Гърция, но предвид епидемиологичната обстановка, те могат да бъдат проведени и он-лайн.  

За повече информация:  Дирекция „Европейска интеграция и проекти“, БТПП

Ел. поща: projects@bcci.bg  тел.: 028117556


20.08.2020 г.

Още новини:

Видео:

Назад