Назад

Есе № 2 от лятната обучителна програма на БТПППриключи ежегодната лятна стажантската програма на БТПП. В нея взеха участие тринадесет ученика от Националната финансово-стопанска гимназия (НФСГ) и Националната търговско-банкова гимназия (НТБГ).

През тази година, в условията на COVID-19, стажът се проведе чрез дистанционна форма и направа на есе. Темите, по които работиха учениците от двете гимназии бяха :

БТПП – 125 години надежден партньор и източник на информация за предприемачите

БТПП и еволюцията на предприемачеството в България

Ролята на търговските палати в развитието на международното сътрудничество

Българската търговско-промишлена палата желае на бъдещите дванадесетокласници успешно завършване и бъдеща професионална реализация!

 

По-долу следва текстът на Есе №2

 

Христина Станимирова Василева  НФСГ

125 години българска търговско-промишлена палата

            „125 години надежден партньор и източник на информация“ – този надпис се върти тържествено в сайта на Българската търговско-промишлена палата, отбелязвайки празника на тази силна институция. Помощник на предприемачите и защитник на правите, така бих оприличила най-общо основните функции на търговската промишлена палата, която за 125 години е успяла да се превърне в неизменна част от бизнеса в България.

            Българската търговско-промишлена палата е независима неправителствена организация, помагаща на българските предприемачи да се справят с предизвикателството да създадеш и ръководиш бизнес, като подпомага дейността им посредством множество проекти и различни по вид съвети, свързани с конкретните дейности. Запознавайки се с основните услуги на БТПП, ми направи силно впечатление насоките за дейността й в периода 2019-2023 година, в които има специална точка за подпомагане на българското образование в посока подобряване на възможностите на пазара на труда, ориентирано към професионалния живот. Очакват се мерки, гарантиращи по-тясно свързване на образованието, професионалното обучение и квалификацията с нуждите на предприемачеството. Всъщност това е много близко до политиката на  нашата гимназия и мисля, че дългогодишното сътрудничество между БТПП и НФСГ  ще се подсили още повече именно защото мисията на нашата гимназия е да подготви млади предприемачи, които, след като завършат своето средно и висше образование, да могат да основат предприятия, които да управляват с лекота и да не се спират пред множеството трудности, които ги очакват по стръмната стълбица към успеха.

            Определено прави впечатление анонсът, с който палатата си бе поставила за цел да подпомогне обучаващите се, а заедно с тях и работодателите, да приложи на практика нови методи за обучение и преквалификация на персонала. Мисля, че всички тези цели, а и много други, ще бъдат оптимално изпълнени, тъй като ежедневно ставаме свидетели на какви ли не сериозни опити за улесняване на работата на предприемачите в България. Постоянно се появяват нови и нови проекти за заетост и преквалификация, провеждат се и работни срещи, свързани с най-новите технологични иновации – такъв пример е он-лайн работната среща от 13.07.2020г, в която се е обсъждало представянето на така наречените коботи- роботи, които изпълняват някои човешки дейности с цел да улеснят битието на съвременния гражданин. Идеята е те до бъдат внедрени в индустрията и включени в производствените процеси с цел да улеснят човека и да го отменят в някои тежки дейности, като пренасят материали от едно място до друго, или да отговарят за определен етап от производствения процес.

            За всички тези юбилейни 125 години Българската търговско-промишлена палата е помогнала на много хора да се реализират, както и е отбелязала безброй успехи в работата си, като подкрепя, насърчава и представлява интересите на своите членове и допринася за развитието на международното икономическо сътрудничество. Много е хубаво, че се грижи за подобряването на условията на стопанската дейност, което увеличава и интереса към нея, привлича все повече млади, а чрез многобройните проекти и обучения като програмата „Еразъм за млади предприемачи“ вдъхва живот и освежава стопанския сектор с нестандартното мислене на младите технологични поколения. БТПП има участия в още много международни асоциации като Асоциацията на световните търговски центрове, Асоциацията на европейските търговски палати, Асоциацията на Балканските палати и др. Важна крачка към успеха са изпитаните методи и любопитните нововъведения, които са неизменна част от работата на една модерна търговско-промишлена палата на 21. век. Но колкото и да величаем цифровите технологии и нововъведенията в бизнес средите, важно е да отбележим и традициите, и добре изпитаните и доказалите се с времето методи за съвместна работа с работодатели и синдикати. Все пак 125 години всеотдаен труд, сътрудничество и видимо голям успех не се постигат, витаейки само сред новото, а надграждайки, учейки се от опита, и понякога рискувайки, но винаги разумно и с едно наум за предполагаемите последствия.

            От позицията си на ученичка от Националната финансово-стопанска гимназия искам да представя впечатлението си от професионалното гимназиално обучение. За мен изборът да уча в това училище бе може би най-зрялото и добре обмисленото ми решение досега за скромните ми 18 години, тъй като именно благодарение на него, аз имам невероятната и същевременно рядка възможност още на тази си крехка възраст да се докосна до реалността чрез запознаването ми с икономиката и бизнеса, разясняването на истински важните въпроси, които си задава може би всяко дете от типа на: Откъде идват парите? и Бих ли могла да изкарвам повече, отколкото очаквам?, Как да се реализирам, след като завърша? и най-важното според мен: Има ли поле за реализация за младите предприемачи в България и нужно ли е да търся щастието си в чужбина?. Тези и още много производни въпроси биха могли да се проявят, но всъщност важното тук е, че професионалното обучение дава криле и разсява мъглата от съмнение пред нас – представя ни перспектива и реална оценка какво се прави и какво още трябва да се направи за един успешен бизнес, за да станеш един достоен предприемач. В тази връзка отново искам да отбележа колко е важно младите хора да бъдат ориентирани навреме, за да може след години заедно да берем плодовете, които обаче засяваме днес... идеята да се изучава предмет „предприемачество“ във всяко училище определено е една крачка напред към просперитета на идните поколения, включително и на моето.

            В заключение бих искала да поздравя целия екип на Българската търговско – промишлена палата за юбилейните 125 години и да пожелая още минимум толкова години за реализация, оптимизация, сътрудничество и успех на българското предприемачество.

 

 


20.08.2020 г.

Още новини:

Видео:

Назад