Назад

GS1 България вече е сред първите постигнали висока оценка на качеството на данни в GS1 License Registry

GS1 License Registry (регистър на предоставените лицензи) е част от платформата от регистрите на GS1, където националните организации GS1 от цял свят подават данни за издадени префикси и идeнтификационни номера.  Всяка подадена информация се оценява от така наречения GS1 Data Quality Teams. Параметрите, които  се следят са прозрачност, пълнота на данните, време на подаване и се оценява от 0-5 точки. 

От 01 юли 2020 г. стана задължително подаването на информацията в реално време, чрез разработване на програмно приложение към  платформата от регистри на GS1. 

Постигането на висока оценка за толкова кратко време е радостно за нас.

„Екипът на Сдружението работи активно за постигане на високо качество, пълнота и актуалност на данните чрез интензивни разговори и консултации на представителите на фирмите-членове. Усилията ни бяха оценени високо от Глобалния офис на GS1 не само с поставената оценка, но и писмените поздравления. Ще продължим работата си в това да постигаме изискванията на глобално ниво и достигането на стандартите GS1 до всички наши фирми.“ - коментира Цвета Братанова, изп. директор на GS1 България.

Като следващ етап предстои подаването на продуктови данни към регистъра за всеки издаден баркод/GTIN. Информацията съдържа баркода (GTIN), търговска марка, име на продукт, линк към изображение на продукта, класификация, нетно тегло и мерна единица за съответния продукт.

За тази цел се извършва сертифициране на продуктовия каталог  БГ Баркод  по програмата Activate, където също постигнахме всички изисквания. Всички фирми-членове на GS1 България попълнили и активирали GTIN номерата си в БГ Баркод ще споделят информация за продуктите си в цял свят, чрез услуга Verified by GS1 .

За да станете част от тази платформа от регистри на GS1, попълнете данни за продуктите си в продуктов каталог БГ Баркод – единна база данни, разработена съгласно изискванията на стандартите GS1, осигуряваща прозрачност и достоверност.


11.08.2020 г.

Още новини:

Видео:

Назад