Назад

Нови подходи на КЕВР за допитване до общественосттаНа страницата на Комисията за енергийно и водно регулиране в интернет - www.dker.bg, са публикувани доклад и проект на образец на типов договор по § 15, ал. 3 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на закона за енергетиката, приети от Комисията на закрито заседание на 30.07.2020 г.

КЕВР ще проведе обществено обсъждане за разглеждане на горепосочения проект на 13.08.2020 г. от 10.00 ч. в залата на ІV етаж в сградата на КЕВР на бул. “Княз Дондуков” № 8-10, гр. София.

Предвид това, Комисията Ви кани за пряко и виртуално участие в общественото обсъждане по следните начини:

1. Чрез писмени въпроси и изказвания, които може да изпратите на e-mail YMitev@dker.bg до 16.00 часа на 12.08.2020 г.

2. Чрез програмата за съобщения Skype, като е необходимо да направите следното:

Да си регистрирате профил Skype;

Да добавите ( след като си регистрирате профил Skype) профила на КЕВР (EWRC Bulgaria) в Контакти;

Да изпратите съобщение от името на организацията в срок до 16:00 часа на 12.08.2020 г., с което да заявите участие по този начин в общественото обсъждане;

Да се представите с две имена и длъжност, която заемате, в организацията, която представляване;

За участие в общественото обсъждане е необходимо да имате камера и микрофон на устройството, с което ще се включите (компютър, таблет, мобилен телефон).

При заявено участие чрез Skype, следва да бъдете на разположение на 13.08.2020 г. от 10.00 часа. По време на общественото обсъждане служители от КЕВР ще инициират заявка за участие във видео разговор с Вас по реда на регистрацията.

По технически въпроси може да се обръщате към главен експерт Цанко Цанев (TTsanev@dker.bg).

Общественото обсъждане ще се излъчи онлайн на интернет страницата на Комисията. 

 


03.08.2020 г.

Още новини:

Видео:

Назад