Назад

Фондът за иновации на ЕК ще финансира мащабни проекти в сферата на нисковъглеродните технологииФондът за иновации на Европейската комисия обяви началото на първи етап за набиране на проектни предложения, като поканата е отворена за мащабни проекти за чисти технологии, с капитал над 7.5 милиона евро. Крайният срок за кандидатстване е 29 октомври 2020 г.

В рамките на обявената процедура ще бъдат финансирани проекти, които предлагат иновативни решения в сферата на възобновяемата енергия, енергоемките индустрии, технологиите за съхраняване на енергия. Също така ще се оказва съдействие за стимулиране на изграждането и експлоатацията на технологии, насочени към безопасно за околната среда улавяне и съхранение на въглероден диоксид.

Допълнителна информация относно поканата и процедурата за кандидатстване може да бъде намерена на следния адрес - https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/innovfund-lsc-2020-two-stage

Европейската комисия също така предвижда да обяви и покана за набиране на проектни предложения за малки проекти (с капитал под 7.5 милиона евро) в края на 2020 г.

Фондът за иновации представлява една от най-големите програми в света за подкрепа на иновациите в нисковъглеродните технологии. Фондът се финансира от приходи от търгове на квоти за емисии от Схемата за търговия с емисии на Европейския съюз. Повече за Фонда за иновации можете да научите тук - https://ec.europa.eu/clima/policies/innovation-fund_en

 


03.08.2020 г.

Още новини:

Видео:

Назад