Назад

БТПП представи годишното издание "България в цифри" 

С три пункта се подобрява позицията на България по "Отворено правителствотои с шест пункта от 77 на 71 място по "Отсъствие на корупция".  Страхувам сече след нещатакоито излязоха в публичното пространство в тази областдогодина ще бъдем в доста по-незавидни позициикоментира председателят на Палатата.

По отношение на Индекса на просперитет също доста неща са се влошили - "Безопасност и сигурност", "Лична свобода", "Социален капитал", "Бизнес среда" - леко влошаване, "Условия на живот" - малък спади в "Природна среда".

При Индекса за правене на бизнес по показателя "Свързване с електричествоБългария от 147 се премества на 151 мястоПродължават затрудненията с откриването на фирмавлошено е положение и по въпроса с разрешенията за стоежСтраната ни се придвижва от 60 на 67 място по получаване на кредит.

Времето за закриване на фирми е траен недостатък в странатасмешно е шест месеца да се "влачиедно закриванеказа Симеонов и допълниче са  нужни законодателни промени и промяна в практиката.

Има влошаване на Индекса за върховенство на закона за България в разделите "Ред и сигурност", "Изпълнение на регулациите", "Гражданско правосъдие", съобщи на пресконференция председателят на Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов при оповестяването на данни от годишното издание "България в цифри", в което са представени резултати от 27 международни класации по различни категории за 2019 г.

Международните класации отчитат намаляване на данъчната тежест в Българияказа СимеоновАко съберем двата фактораче вече посягаме на ДДСкойто е един от основните източници на приходи в бюджетаи започналото пренасочване на европейски фондове по различни програми - вече посягаме и на резерваказа Симеонов и призова внимателно да се харчат парите от резерваза да не се стигне до увеличаване на данъците.

По Индекса за конкурентоспособност в раздел "Здравеопазванестраната изоставазащото реформите не се случватима и известно влошаване във "Финансовата среда". Без промяна е "Бизнес динамикатаи способността ни за иновацииАко в България няма промяна по тези два показателяне може да се очакват добри перспективи за конкурентоспособността страната никоментира Симеонов.

В отговор на въпрос председателят на БТТП заявиче въпреки по-песимистичните прогнози за други страниза България има изгледи да няма влошаване от първоначалните прогнози за развитието на икономиката ни през следващата годинаВсичко ще зависи от това как ще се развят нещата в ЕСот който страната ни е най-зависимано и се ползва с по-високо доверие на инвеститорите към българската икономическа среда.

От БТТП  напомнихаче според лятната икономическа прогноза на ЕК през следващата година ръстът на икономиката в страна ще е около 5,3 на стоа тази година спадът ще е с около 7 на сто.

Ръководството на палата посочиче мерките "60/40" и "80/20" не е редно да продължават в този си видзащото не е приемливо който е на работа да получава сто процента от възнаграждението си и същевременнокойто не е - да получава същотоПо тази причина трябва да има някаква редукция на обезщетението за товаче не са в състояние да полагат трудза да имат стимул да търсят работа и да има производство в странаказа Цветан СимеоновТой прогнозираче ще расте безработицата в странаако не се стимулират предприемачите да се върнат към нормалната си дейноствъпреки сложните условия на работа в епидемична обстановка.

По данницитирани на пресконференциятасредномесечно от началото на годината 7,5 на сто е безработицатаа към юни е около 8,3 на стоа за София - 4,2 на стоПо отношение на инвестиционната активност в страната Цветан Симеонов посочиче България трябва да е внимателназащото до голяма степен икономиката ни зависи от износа и инвеститорите ще продължат да бъдат по-предпазливиако няма сериозни перспективи за разширяване на българския износ.

Он лайн представянето на БТПП може да се види от ТУК 

Презентация 11 години BULGARIA IN FIGURES® 125 години Българска търговски-промишлена палата


07.08.2020 г.

Още новини:

Видео:

Назад