Назад

При засилен интерес приключи дистанционната част от обучението по онлайн експортни дейностиЗавърши дистанционната част от обучението за нова професия „Специалист по онлайн експортни дейности”, което БТПП провежда в рамките на проект DiVET. Заради усложнената епидемиологична обстановка, първоначално предвидените присъствени сесии бяха проведени изцяло дистанционно, което позволи активното участие на обучаващи се от цялата страна. В обучението участват предимно студенти от икономически университети и служители на фирми, работещи в сферата на експорта.

Акценти на онлайн обучението бяха актуални теми като управление на времето и стреса, ефективна бизнес комуникация, осъществяване на продажби чрез платформите за електронна търговия, присъствие в социалните мрежи. След всяка лекция, участниците имаха възможност да зададат своите въпроси и да проведат задълбочени дискусии с преподавателите.

Лектори на обучението бяха ас. д-р Емилия Дунева, преподавател в Катедра „Управление” на УНСС, и Ангел Илиев и Спас Спасов, собственици на AMZ Genesis – консултантска фирма, предлагаща цялостни услуги за изграждане на брандове, интернет реклама, управление на онлайн магазини и платформи за електронна търговия.

Пилотното обучение по проект DiVET продължава индивидуално с решаване на тестове в специално разработената платформа за електронно обучение. На успешно завършилите обучението ще бъдат издадени сертификати за придобити умения, съответстващи на ниво 4 от Европейската квалификационна рамка. Внесеното от БТПП предложение за включване на нова специалност в Списъка на професиите за професионално образование и обучение е в процес на одобрение от Националната агенция за професионално образование и обучение.

През есента, в рамките на проекта, предстоят да се проведат стажове в експортно-ориентирани фирми. Предвид продължаващата извънредна епидемична обстановка, се проучва възможността стажовете също да бъдат проведени дистанционно. Двама от обучаващите се ще имат възможност да изкарат своите стажове в чуждестранни фирми.

Експортно-ориентирани фирми, които проявяват интерес да приемат стажанти, преминали обучението по проект DiVET, могат да се свържат с БТПП на ел.поща projects3@bcci.bg, за да получат допълнителна информация и да заявят своето участие.

Проект DiVET (Joint Qualification for Export Specialists via Internet and Social Media) се изпълнява в рамките на Програма „Еразъм+“, с участието на шест партньорски организации от три страни – България, Гърция и Турция. Основната цел на проекта е да развие уменията на младежи за осъществяване на експортни дейности чрез интернет и социалните медии, което ще доведе до повишаване на заетостта им, както и ще предостави на предприятията обучени професионалисти, които притежават необходимите умения за покриване на своите потребности. Повече информация за проекта може да бъде намерена на официалния му уебсайт или на страницата на БТПП.


10.08.2020 г.
Назад