Назад

БТПП представя годишното издание BULGARIA IN FIGURES®„България в цифри“BULGARIA IN FIGURES® (България в цифри) излиза от печат за 11 път, като отразява само обективни данни от статистиката и класации, които важни не само за нас, но за инвеститорите. Данните отразяват резултати от предходната година, когато условията бяха коренно различни. Новите условия изискват да се разглеждат критично всички констатации.

От 27 международни класации, разгледани в брошурата – България показва различна динамика – запазване, влошаване и подобряване в международните ранкинги. Те отразяват оценката за страната ни  и са отправна точка за инвеститорите.

В изданието за 2020 г. на Световната банка за правене на бизнес (Doing business 2020) падаме с 2 позиции надолу, до 61 при 59-то през предходната година и с 11 позиции спрямо 2018г. Нужно е повече да работим за облекчаване на бизнеса – недопустимо е страната ни да заема 151 място в света по „свързване с електричество“ и това е един от критериите, заради които не сме на по-добро място в класацията за правене на бизнес. Това е само една от слабостите в енергетиката и е пореден сигнал за по-сериозни мерки в тази сфера. В доклада за 2020 г  губим  още места по критериите:  „откриване на фирма”, „издаване на разрешение за строеж“, „плащане на данъци” и „закриване на фирма”. Подобряваме позиции само в категориите „регистрация на недвижим имот“ и „защита на инвеститорите“.

България показва стабилни позиции по отношение на икономическата свобода (Index of Economic Freedom 2020) – според доклад на фондация „Херитидж” с една позиция минаваме напред в света – на 36-то място. Подобрението е в категориите „права на собственост“, „цялост на правителството“, „фискално здраве“, „данъчна тежест“ и др. 

В класацията на Световния икономически форум за конкурентоспособността 4.0 (Global competitiveness index 4.0 2019) подобраяваме позиции с 2 места до 49-та позиция спрямо предходната година. Отбелязваме напредък в „институции“, „инфраструктура“, „макроикономическа стабилност“, „умения“ и „пазар на труда“. По отношение на „здравеопазване“, „продуктов пазар“ и „финансова система“ влошаваме, макар и с малко позиции.

В индекса за просперитет на Legatum Institute  влошаваме общата си оценка като заемаме 49-то място. Подобрение показваме единствено в „образование“ и запазваме място в „здравеопазване“. В останалите индикатори влошаваме мястото си.

Представените данни обхващат статистики от 2019 и имат за цел за взимане на мотивирано решение за българските и чуждестранните инвеститори. Според БТПП данните дават добър ориентир, включително и при избора на икономически мерки до края на 2020.

В края на седмицата Палатата ще представи изданието на пресконференция, която ще може да се проследи и он лайн. Тези медии, които изпратят свои представители на пресконференцията ще получат хартиено копие на оригиналното издание


03.08.2020 г.

Още новини:

Видео:

Назад