Назад

Антикризисни мерки бяха обсъдени в Министерството на икономиката с представители на работодателските организации

БТПП е за ускорена реализация на мерките и за популяризирането им сред бизнеса


Новият министър на икономиката Лъчезар Борисов обсъди антикризисни мерки и мерки за развитие на икономиката с представители на работодателските организации. Председателят на БТПП Цветан Симеонов участва в срещата. Той подкрепи усилията на министерството за търсене на диалог и конструктивност по отношение на икономическата стабилност на страната и подчерта, че е необходимо опростяване на процедурите с цел съкращаване на времето за достигане на подкрепата до потенциалните ползватели. Трябва да се търсят и механизми за широко информиране и популяризиране на мерките сред бизнеса, отбеляза Симеонов. Ако е необходимо, да се заделят средства за техния маркетинг.

За подобряване на контрола по прозрачното разходване на публични средства и избягване и предотвратяване на евентуални корупционни практики, злоупотреби и нерегламентирани отношения, Министерството на икономиката разработи конкретни мерки, по които бе постигнато почти пълно съгласие с работодателите. В тази връзка беше договорено на страницата на министерството на всеки две седмици да се прави пълна отчетност на постигнатото, както и да се отвори специален телефон за сигнали при нередности. Министър Борисов отправи предложение към работодателските организации да бъдат част от надзорния орган за разпределение на евросредствата в Министерството на икономиката.

Очаква се до 2-3 дни работодателите да излязат с конкретни предложения по спорните теми, с което да се постигне пълен консенсус и да се даде старт на икономическия план. Поради ограниченото време за реакция, БТПП приканва представителите на бизнеса да се запознаят с мерките и да изпратят своите предложения за облекчаване на достъпа до тях и ускорената им реализация на e-mail: L.Levicharov@bcci.bg

 


29.07.2020 г.

Още новини:

Видео:

Назад