Назад

ЕВРОПАЛАТИ за резултатите от Срещата на върха на ЕС

Споразумението полага основите за така необходимата подкрепа на европейската бизнес общност


Асоциацията на европейските търговско-промишлени палати (ЕВРОПАЛАТИ), в чиято система БТПП участва още от 1994 г.,  приветства факта, че лидерите на ЕС постигнаха споразумение за пакет за възстановяване и дългосрочен бюджет. Това е положителен знак, че Европа е готова да отговори на икономическия спад, който  е в мащаби, които не се наблюдавани след Голямата депресия.

През последните месеци ЕВРОПАЛАТИ подчерта както тежестта на ситуацията за много компании, които се борят за оцеляване, тъй като икономическото въздействие на COVID-19 продължава, така и необходимостта от амбициозен възстановителен  план за преодоляване на кризата, запазване на бизнеса и работните места и стимулиране на европейската икономика.

Председателят на ЕВРОПАЛАТИ,  Кристоф Лайтл, изрази удовлетворение, че на срещата на върха на ЕС, е взето решение. „Фактът, че лидерите на ЕС постигнаха споразумение, ще насърчи бизнес общността. Време е за ново начало за преодоляване на тази драматична криза. Сега зависи от националните парламенти и от Европейския парламент да одобрят плана за възстановяване и дългосрочния бюджет на ЕС възможно най-скоро“.

Въпреки това ЕВРОПАЛАТИ  изразява загриженост относно премахването на Инструмента за подкрепа на платежоспособността на компаниите и драстичното намаляване на бюджета на ЕС по ключови програми и области, свързани с инвестициите, изследванията и иновациите. Осигуряването на адекватна ликвидност на жизнеспособни компании, които се опитват да се справят с последиците от пандемията и укрепване на европейския иновационен капацитет, са ключови фактори за устойчиво възстановяване, които рискуват да бъдат засегнати от тези съкращения. „Обезпокоително е да видим значителни съкращения в програми като Horizon Europe и InvestEU. Това не е в синхрон с усилията за възстановяване на икономиката и рискува да отслаби глобалната ни конкурентоспособност “, каза Лайтл.

ЕВРОПАЛАТИ подчертава и значението на осигуряването на благоприятна бизнес среда. „Допълнителното финансиране и новите програми няма да са от особено значение, ако се пренебрегнат основите - добре функциониращ единен пазар и благоприятен за бизнеса дигитален и екологичен преход. Ще работим в тясно сътрудничество с институциите на ЕС, за да гарантираме, че тези основни градивни елементи за възстановяването са налице “, добави президентът Лайтл.

 


22.07.2020 г.

Още новини:

Видео:

Назад